Těší vás, když se lidem v okolí stane něco zlého? Radost z neštěstí druhých není jen špatná, má i své výhody

Nedostal se kolegův syn na vysokou? Jásáte, však vaše děti taky skončily jen s výučním listem! Ujel sousedce ranní autobus do práce? Dobře jí tak, stejně je to…

Autor: Mirka Dobešová / Zdroj: theguardian.com / 17. 10. 2018

Nedostal se kolegův syn na vysokou? Jásáte, však vaše děti taky skončily jen s výučním listem! Ujel sousedce ranní autobus do práce? Dobře jí tak, stejně je to potvora, která vás špehuje kukátkem a schválně vytírá v dobu, kdy se vracíte domů, abyste po schodišti klouzali jak na bruslích. Tak by bylo možné pokračovat do nekonečna. V angličtině pro podobné situace existuje termín „guilty pleasure“, tedy česky „potěšení s pocitem provinění“, je však spojován především se sledováním televizních pořadů – např. reality show – nebo i činnosmi, které jsou známé jako nezdravé (kouření, konzumace sladkého, alkoholu apod.). Guilty pleasure tak v plném rozsahu nevystihuje fenomén tzv. schadenfreude, který pochází z německých slov „schade“/škoda a „freude“/radost a ekvivalent v jiném jazyce k němu neexistuje.

Bez ohledu na konkrétní pojmenování se však jedná o radost z neštěstí druhých. A právě tato škodolibá radost se dnes stává běžnou součástí našich životů – díky moderním technologiím je totiž mj. mnohem snazší sledovat (špehovat) ostatní a z pohodlí křesla se bavit jejich neúspěchy a pády. Ne vždy je to ale tak špatné, jak by se mohlo zdát.

19. 4. 2019Sebepoškozování: od patologie k umění. Kde leží kritická hranice?

Škodolibé potěšení z neúspěchu či neštěstí ostatních se přitom nemusí týkat jen osob ve vašem bezprostředním okolí. Např. sledování celebrit, které tu a tam upadnou, opijí se, ale i vážně onemocní, vede k jejich určitému zlidštění a zároveň v případě aplikace schadenfreude jednoduše k tomu, že si člověk řekne, že je to daň z úspěchu. Ještěže tedy nejsme slavní….

Zatímco by se ale mohlo zdát, že škodolibá radost je emocí ryze negativní, opak je pravdou. Ačkoliv totiž poté, co se zatetelíme nad tím, že kolega v práci pohořel, či že příbuznému např. ukradli auto, obvykle pocítíme provinění, ne vždy je škodolibá radost čistě špatná. Pro mnohé lidi je totiž filtrem vlastní neúspěšnosti, méněcennosti a závisti a může jim pomoci se s těmito stavy do určité míry vyrovnat. Existují již dokonce výzkumy, které přímo prospěšnost škodolibého potěšení potvrzují…

22. 2. 2019WALK OF SHAME: 7 věcí, které by každý měl udělat poté, co se probudí vedle někoho cizího

Jednoduše řešeno, pokud občas náhodou cítíte určité zadostiučinění, když se někomu stane něco zlého (a budete mít pocit, že si to zasloužil), není důvod, proč se cítit provinile (protože nedostatek soucitu o nás přeci jinak vypovídá něco strašného!). Je to normální, nejste tedy neempatické zrůdy. Jedná se o naprosto běžnou emoci, která čas od času dostihne každého z nás. Jen je třeba k ní přistupovat tak, aby se nestala řídící silou našeho života. Jinak je ale radost ze smůly druhých prostě úplně přirozená a do jisté míry i zdravá.