Vychází první kniha psaná v tajném jazyce gayů – ten stojí za slovy, která běžně užíváte i vy

26. 9. 2018 08:00 Co se děje
Vychází první kniha psaná v tajném jazyce gayů – ten stojí za slovy, která běžně užíváte i vy

Tajné jazyky jsou s různými specifickými společenstvími spojeny odnepaměti. Ať už se jednalo o jakoukoliv společnost lidí, která tajný jazyk sdílela, účel byl vždy stejný – znemožnit ostatním, aby zasvěceným rozuměli. Klasickým příkladem je pak např. argot, mluva deklasovaných, která se týkala páchání trestných činů a měla znemožnit porozumění především policii. S – v určitém slova smyslu – podobným záměrem pak vzniklo v minulosti také dorozumívání mezi gayi. Ti, jelikož byli jak u nás, tak i v zahraničí ještě v nedávné minulosti pronásledováni policejními orgány, také potřebovali vlastní „bezpečný“ jazyk. Ve Velké Británii se tak objevil jazyk Polari. A jak naznačuje nová publikace, která je celá napsaná právě v Polari, ze základů tohoto gay dorozumívání vychází mnohá slova, která se dnes stala i pro nás v ČR zcela běžná.

3. 12. 2018Aktuálním hitem je „neprůstřelná“ káva, po které se hubne a lépe soustředí. Stačí přidat jednu ingredienci, kterou máme všichni doma

„Polari hrál hlavní roli při komunikaci homosexuálních lidí během tíživých desetiletí počátku 20. století,“ doplňuje jeden z autorů knihy Cruising for lavs, Dr. Justin Bengry. „Bona to vada your dolly old eek!“ – to je běžný pozdrav v Polari, v překladu říkající cca „Rád tě vidím, krasavče...“

Právě v tomto jazyce, který je kombinací italštiny a dalších románských jazyků s romským a londýnským slangem, nyní vychází nová publikace, jejímž cílem je znovu připomenout, jak se dnešní LGBT komunita postupně dopracovala k jisté míře rovnosti, a upozornit na dnešní problémy společnosti.  Ačkoliv by tedy samozřejmě bylo možné namítat, že kniha napsaná v jazyce, který dnes již nikdo nepoužívá, pozbývá na smyslu, opak je pravdou.

„Polari je svědectvím o odolnosti LGBT komunity, ale také dalších marginalizovaných skupin, stejně jako důležitou připomínkou, že dnešní svobody nemůžeme považovat za samozřejmost. Polari dovolil gayům komunikovat a vzájemně se identifikovat v době, kdy nemohli být otevření a kdy bylo příliš nebezpečné, aby ostatní věděli, že milují muže,“ upřesňuje Bengry. Zatímco autorská dvojice publikace, která staví primárně na Polari, upozorňuje, že užití tohoto jazyka bylo v Británii převážně skutečně o přežití, jsou také země, kde podobný „gay-speak“ slouží jednoduše k formování subkultur – např. tzv. swardspeak na Filipínách.

19. 11. 2018Nepřestávejte si hrát! Zajděte si na výstavu panenek a vaše dětská duše pookřeje

Jak však autoři – jeden gay a jeden heterosexuál – shrnují, během tvorby knihy bylo jejich záměrem také zjistit, zda Polari může být pro všechny…A dospěli k závěru, že bez ohledu na to, zda konkrétně Polari přežije i další generace LGBT komunity, minimálně některé jeho fragmenty se již nyní ustálily v běžné angličtině.

A teď, milí/é uživatelé/ky internetu, messengerů…a diváci/čky porna, kdo používáte např. slova jako „muck“ či „blowjob“? Právě ta vzešla z Polari. Klasikou je také anglické označení pro drink – v jazyce Polari „bevvy“, slůvko „naff“ naopak odkazující k něčemu, co je mimo trend či nestojí za nic, nebo již nejen v LGBT slangu užívaný termín „butch“ jako označení pro něco/někoho maskulinního. Jak tedy autoři knihy shrnují, britská gay subkultura se tak vlastně velmi aktivně podílela na formování jazyka, kterým mluví prakticky celý svět.

Zdroj: bbc.co.uk, dazeddigital.com
Mirka Dobešová

Autor

Mirka Dobešová

Díky travesti sudičkám, s nimiž si je vzájemně stále v patách (a ráda si od nich půjčuje nejen kosmetiku, ale i šaty), miluje všechno trans a queer. Určitou obsesi má pro Londýn, Costu, West End a hlavně Priscillu, královnu pouště.

E-shop