Nedokážete během rozhovoru udržet oční kontakt? Zde je důvod, proč tomu tak je a o co vlastně přicházíte

29. 4. 2018 10:00 Co se děje
Nedokážete během rozhovoru udržet oční kontakt? Zde je důvod, proč tomu tak je a o co vlastně přicházíte

Oční kontakt je nejsilnějším neverbálním prostředkem vyjadřování, kterým lidé disponují. Avšak ne všichni jsou schopni udržovat oční kontakt při běžné komunikaci. Ale proč? Jedno vysvětlení by mohlo být takové, že kvůli informačním technologiím si stále více zvykáme na komunikaci na dálku. Oční kontakt pak ztrácí svou váhu. Ale věda přichází s vlastním vysvětlením, proč lidé uhýbají pohledy a nejsou schopni udržet oční kontakt s jinou osobou při komunikaci.

23. 11. 2018Patří tričko pod košili?

Ukázalo se, že nejsme jen neohrabaní, ale naše mozky skutečně nedokáží zvládnout přemýšlet nad vybranými slovy a zároveň se soustředit na tvář osoby. A tento efekt se prohlubuje, pokud se člověk snaží vyjadřovat pomocí méně známých a používaných slov. Toto tvrzení je podpořeno studií kjótské univerzity v Japonsku. Dvacet šest dobrovolníků hrálo slovní sdružovací hry a zároveň se dívalo na počítačově generované tváře. Bylo zjištěno, že pro dobrovolníky bylo složitější najít slovní spojení při pohledu do očí. To platí i pro složitější slovní spojení či mnoho obsahových informací.

27. 11. 2018TOP rady, jak po ránu co nejlépe nastartovat organismus

Giovanni Caputo, italský psycholog, demonstroval jinou věc. Nechal dvě osoby hledět si navzájem do očí - beze slov. Po pouhých deseti minutách nastala změna vědomí. Účastnící údajně viděli halucinace příšer, jejich příbuzných i vlastní tváře. Zdá se, že proces neurální adaptace je příčinnou toho, že naše mozky postupně mění svou reakci na podnět, který se sám o sobě nemění. Pokud si položíte ruku na stůl - ihned to cítíte, ale s postupem času tento fakt již vnímáte méně a méně. Ale to by si vyžádalo další studie - včetně těch, které by se zaměřily na vazby mezi verbální a neverbální komunikací.

Oči dokáží vyjádřit emoce i beze slov

Měli bychom si uvědomit, že oční kontakt je při komunikaci s okolím mnohem více efektivní. Pohledem do očí jsme schopni vidět a odhadnout bezpočet emocí. Lépe se pak dá odhadnut zájem, sympatie, ale i absolutní nezájem a antipatie. Občasné uhnutí pohledem není považováno za hrubé – můžete mít pouze přetížený kognitivní systém. Dávejte si však pozor na časté uhýbání, obzvláště pohledem vpravo. To totiž značí lež nebo tajemství.

Při komunikaci na dálku spoléháte pouze na tón hlasu
Zdroj: sciencealert.com
Tomáš Boroš

Autor

Tomáš Boroš

Umělec s bohémskou duší, který se nebere až příliš vážně. Těžko se s ním pohádáte, ale lehce si z něj vystřelíte – na všechno skočí. Seriózní blázen a lidumil, co se neustále hledá, i když se nikdy nenajde. A ke všemu nedokáže rozeznat barvy. Zkrátka ztracený případ. 

E-shop