Nevíte, kam na dovolenou? Zde je 5 zemí, kde vás jako člena LGBT+ komunity přivítají s otevřenou náručí
LGBT+
Zdroj: Adobe Stock

Nevíte, kam na dovolenou? Zde je 5 zemí, kde vás jako člena LGBT+ komunity přivítají s otevřenou náručí

Většina lidí, když plánuje dovolenou, si vybere destinaci, zjistí si základní informace a bez větších starostí prostě vyrazí. Jenže pro členy LGBT+ komunity je výběr vhodného místa leckdy náročnou operací, protože se musí ohlížet na spoustu dalších faktorů, včetně toho, zda mohou svoji orientaci a životní postoje projevovat veřejně a beze strachu z diskriminace či pohrdání. Vybrali jsme tedy pro vás několik zemí, které jsou v tomto ohledu malým „rájem“ a kde můžete projevit svoji lásku skutečně naplno.
Michal Černý Autor
20. 3. 2024

Není žádným tajemstvím, že některé země a města na světě jsou otevřenější a přátelštější vůči LGBT+ komunitě než jiné. Zatímco některé destinace mohou nabídnout bezstarostné procházky ruku v ruce s partnerem a bezpečné místo pro vyjádření své identity, jiné mohou představovat větší výzvy a rizika spojená s tvrdou diskriminací, nepochopením, ba dokonce i odnětím svobody. O nich ale tento článek není.

My se nyní podíváme na 5 zemí, které jsou historicky ke queer komunitě velmi přátelské a otevřené, čemuž odpovídá jak legislativa, tak i nastavení místních občanů. U některých budete možná i překvapeni délkou jejich podpory této komunity. Čtyři z těchto zemí jsou nám dokonce velmi blízké, takže výlet tam není dokonce ani nijak výrazně finančně náročný. Které to tedy jsou?

Kanada je považována za jednu z nejpřátelštějších zemí pro LGBT+ komunitu. Vyznačuje se výraznou legislativní ochranou práv queer osob, včetně legalizace manželství osob stejného pohlaví, platné od roku 2005, a zákonů chránících před diskriminací na základě sexuální orientace, které platí již od roku 1995. 

<Path> Antické netradiční příběhy lásky: mezi gay válečníky, transgender císařem a otroky či Sokratem a jeho žákyZdroj: Advocate.com, Historytoday.com, Romaoptima.com, Outhistory.org, Walksinsiderome.com, Outalliance.org, Liverpool.ac.uk,The-philosophy.com, Worldhistory.org, Newyorker.com, Glreview.org, Science.jrank.org, Britannica.com, Xtramagazine.com, Wondersandmarvels.com

Tato země tak představuje modelový příklad podpory a akceptace. Například Toronto hostí jeden z největších Pride festivalů na světě, který každoročně navštíví statisíce lidí. Kanada aktivně podporuje LGBT práva i na mezinárodním poli a snaží se o vytvoření bezpečného prostředí pro všechny. Také se vyznačuje pokrokovými politikami a iniciativami pro trans a nebinární osoby, včetně možnosti změny pohlaví na oficiálních dokumentech bez nutnosti chirurgického zákroku.

Vzdělávací systém a veřejné instituce podporují inkluzivní programy zaměřené na osvětu a boj proti homofobii a transofobii. Kanadská vláda obecně aktivně podporuje globální iniciativy proti diskriminaci a násilí na základě sexuální orientace a genderové identity, o čemž svědčí i fakt, že v roce 2017 vydala formální omluvu všem LGBT+ osobám za historické nespravedlnosti, kterých se na nich dopustila, a zavedla kompenzační program pro ty, kteří byli státem diskriminováni. 

Dále tu máme Nizozemsko, jež bylo vůbec první zemí na světě, která legalizovala manželství osob stejného pohlaví, a to už v roce 2001. Tato země je známá svou dlouhodobou tradicí toleranci a podpory LGBT práv, včetně ochrany proti diskriminaci a podpory různorodosti. Amsterdam, hlavní město Nizozemska, hostí jeden z největších Pride festivalů v Evropě. Ten například zahrnuje originální „Pride Parade“ na lodích, které plují amsterodamskými kanály. Pro zajímavost, Nizozemsko má nejvyšší hodnocení v podpoře LGBT+ skupin, přičemž v tomto ohledu jsou místní členové komunity spokojeni se svými vládními představiteli více než v jiných zemích. V jednom z průzkumů dokonce více než 75 % dotázaných prozradilo, že má přátele z řad LGBT+ komunity a zastává konkrétně k homosexualitě pozitivní postoj. 

Tipy redakce

Určitě nemůžeme zapomenout na Švédsko, které legalizovalo stejnopohlavní styk už v roce 1944, a je dodnes dáváno za příklad v ochraně práv LGBT+ komunity. Také bylo první zemí, která umožnila trans lidem legálně změnit pohlaví (v r. 1972) a v roce 1995 umožnilo stejnopohlavním párům registrované partnerství, přičemž v r. 2009 legalizovalo stejnopohlavní manželství. Diskriminace na základě sexuální orientace je zakázána od roku 1987 a na základě genderové identity od roku 2010.

Švédsko je také domovem řady Pride festivalů, které se konají po celé zemi, včetně Stockholm Pride, jednoho z největších v severní Evropě. Tyto festivaly zdůrazňují Švédsko jako zemi s vysokou mírou akceptace a podpory rozmanitosti. Kromě toho nabízí komplexní legislativní ochranu pro LGBT+ osoby, včetně práv trans lidí na změnu pohlaví bez nutnosti operace. Zajímavostí je, že Švédsko bylo jednou z prvních zemí, které umožnily adopci dětí homosexuálními páry. Tyto a další kroky Švédsko posunuly na špičku zemí podporujících LGBT+ práva.

Malta patří k zemím, které jsou ohledně LGBT práv na předních světových příčkách
Foto: Adobe Stock

Skvělou destincí je i Malta, jejíž podpora queer komunity je oceňována jak na evropské, tak i světové úrovni. Stejnopohlavní sexuální styk zde byl dekriminalizován v r. 1973 se sjednoceným věkem způsobilosti k pohlavnímu styku. V říjnu 2015 zařadila evropská část Mezinárodní LGBTI asociace (ILGA-Europe) Maltu na první místo ze 49 sledovaných evropských států, což může mít příčinu i v tom, že Malta patří k několika málo zemím, kde je rovnoprávnost LGBT+ komunity garantovaná Ústavou.

V r. 2016 se stala Malta první členskou zemí EU, která oficiálně odmítla „léčbu“ homosexuality, homofobní a transfobní diskriminace jsou zakázány celonárodně od r. 2004. Maltský zákon o genderové identitě a pohlavních charakteristikách (Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act) je považován za jednu z celosvětově nejkvalitnějších ochran jiných genderových identit a statusů neurčitého pohlaví. Co se týká manželství pro všechny, pak je zde zákon o registrovaném partnerství, který se až na svůj název obsahově nijak neliší od běžného manželství. Zahrnuta jsou i standardní adopční práva. 

Práva LGBT+ komunity jsou v Belgii, poslední zemí, kterou zmíníme jako velmi vhodnou k návštěvěpovažována za jedny z nejpokrokovějších na celém světě. Vždyť sex mezi stejnopohlavními páry byl legalizován už v r. 1795! Po Nizozemsku se v r. 2003 stala druhou zemí na světě, která legalizovala stejnopohlavní manželství, ve stejném roce prošly i zákony zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace v zaměstnání, bydlení a ve veřejných i soukromých ubytovacích zařízeních. Adopce dětí homosexuálními páry byla zcela zlegalizována v r. 2006 a postavena na stejnou úroveň jako adopce heterosexuálními páry. Lesbické páry zde mají dokonce přístup k asistované reprodukci.

Belgie je všeobecně považovaná za jednu z nejvíce „gay friendly“ zemí na světě, v níž podle aktuálních výzkumů většina Belgičanů podporuje stejnopohlavní manželství i adopce těmito páry. Zajímavost pak je, že se bývalý premiér Elio Di Rupo otevřeně hlásí k homosexualitě, stejně tak i Pascal Smet, bývalý ministr školství. 

<Path> Zakáže Rumunsko zmínky o homosexualitě na školách a v médiích po vzoru Maďarska?Zdroj: DW, Reuters, Vojtěch Petrů

Po prozkoumání těchto destinací, které přinášejí různé úrovně přijetí a podpory pro queer komunitu, můžeme získat cenný vhled do toho, jak se svět mění a jak jsou různé kultury a společnosti otevřené různým formám lásky a identity. Výše uvedné země jsou jen některé z mnoha, které aktivně podporují práva a pohodlí členů komunity.

Pro ty, kteří hledají místa, kde mohou žít svůj život bez strachu a s pocitem bezpečí a přijetí, jsou tyto země inspirací a vzorem. Bez ohledu na to, zda cestujete jako turista, hledáte nové bydlení nebo pracovní příležitosti, a máte za to, že svět je k vám spíše uzavřený, je důležité mít na paměti, že existují místa, kde se můžete cítit jako doma, bez přihlížení k tomu, kdo jste a koho milujete.

 

 

Zdroj: redakce, globalcitizensolutions.com, fra.europa.eu

Populární
články

E-Shop