Jak se žilo gayům ve východním Německu? Podívejte se online na snímek COMING OUT, jenž měl premiéru v den pádu Berlínské zdi

Coming out je tématem, které již málokoho dokáže pobouřit. Přesto byly doby, kdy odlišná sexuální orientace byla tabu. To však neznamená, že by neexistovala. Unikátní vhled do relativně nedávné „gay reality“ pak poskytuje jediný východoněmecký snímek na dané téma s příznačným názvem COMING OUT. Svou premiéru si odbyl v den pádu Berlínské zdi – a právě tato událost jej do jisté míry zastínila. V zapomnění by ale COMING OUT upadnout neměl – až do konce ledna jej tak lze zhlédnout zdarma online, a to díky spolupráci Goethe-Institutu a německé filmové společnosti DEFA.

To, jak dnešní společnost převážně přijímá celou LGBT komunitu, se zejména mladší generaci může zdát v podstatě samozřejmé. Je však třeba nezapomínat, že k nejvýraznějšímu posunu v akceptaci osob s odlišnou sexuální orientací (a také genderovou identitou) došlo až v posledních dekádách minulého století. A to platí – navzdory řadě odlišností ve vývoji – jak pro USA, tak i Evropu. V evropském kontextu ale do jisté míry nechvalně proslulo Německo, ostatně v Německu nacistickém byla homosexualita trestným činem, kvůli němuž byli muži posílání do koncentračních táborů.

Tesco se připojuje k barvám duhy, podpoří Pride Business Forum12. 8. 2022

Ani po válce však nebylo možné mluvit o tom, že by se život gayů v Německu jakkoliv výrazně zlepšil, paradoxně v Německu západním byla situace vyhrocenější než v tom východním (tedy NDR). Tamní legislativa totiž alespoň nejprve povolovala stejnopohlavní styk, ač tehdejším jazykem označovaný jako smilstvo, osobám starším 21 a následně 18 let. I přesto byla ale v NDR homosexualita považována za „buržoazní neřest“. To se změnilo až s pádem Berlínské zdi – v podstatě bezprostředně před ním ale vznikl snímek COMING OUT, jediný dokumentární film zabývající se homosexualitou v celé historii NDR. A právě tento snímek nyní, při příležitosti 75. výročí založení společnosti Deutsche Film AG (DEFA), do online světa uvádí Goethe-Institut.  

Německá (naoko) demokracie

Dnes, když v mediálním prostoru najde své místo prakticky každý, je také jen máloco skutečným tabu. Ovšem není tomu tak dávno, kdy i v Evropě byla řada zemí svázána tvrdým režimem – Německo nevyjímaje. Podobně jako v někdejším Československu i v Německé demokratické republice byla např. kritika politického systému zcela zapovězena. Témata jako homosexualita, sebevraždy, nedostatek bytů, nezaměstnanost, kriminalita nebo hudební subkultury v socialistickém státě oficiálně neexistovala. Právě tato témata se však mnozí východoněmečtí filmaři snažili ve svých hraných a dokumentárních filmech zpracovat, i když museli počítat s následky, mezi něž patřily problémy s dokončováním snímků nebo omezené možnosti jejich uvedení. Dnes ale tyto filmy poskytují důležitý obraz doby a umožňují nám nahlédnout do života v bývalé NDR.

Premiéra vs. pád Berlínské zdi

Jedním z těchto snímků se těsně před pádem Berlínské zdi stal COMING OUT. Dramatický počin režiséra Heinera Carowa, který se jako první a jediný v celovečerním filmu v NDR otevřeně zabývá tématem homosexuality. Snímek vypráví příběh mladého učitele Philippa, který se musí rozhodnout mezi životem s těhotnou partnerkou, nebo láskou ke svému příteli Matthiasovi. Celý nelehký proces Philippova sebepoznání pak vede k jeho coming outu a k otevřenému přiznání vlastní homosexuality. To vše uprostřed socialistické východoněmecké společnosti 80. let, která Philippovi celou situaci rozhodně nijak neulehčuje.

Premiéra filmu se 9. listopadu 1989 ve Východním Berlíně setkala s tak živým zájmem, že se ten večer musely konat dvě projekce. COMING OUT by se nepochybně stal senzací, kdyby ho ovšem nezastínila jiná událost: návštěvníci kina se během promítání dozvěděli, že byly právě otevřeny hraniční přechody na Západ...

Že gayové nepatří do armády? Hluboko v historii tvořily elitní bojovou jednotku jen samé gay páry! A důvody k tomu byly dost logické21. 9. 2022

Ne zase tak vzdálená realita

Na minulost je ale třeba nezapomínat, vždyť nikdo nikdy neřekl, že vývoj musí pokračovat jen kupředu. Ostatně, to, že v některých zemích (směrem na východ) např. LGBT lidé znovu o svá již vydobytá práva přicházejí, je nepopiratelný fakt. A tak rozhodně není od věci mít jasno v tom, jak „demokratické“ bylo někdejší východní Německo a jak nesnadně se žilo všem, kteří nezapadali do normativních škatulek.

Aktuálně je navíc na zhlédnutí snímku COMING OUT naprosto ideální čas – je totiž jedním z pěti filmů, které si můžete zdarma (s českými titulky) pustit online na platformě Goethe on Demand, a to do 31. ledna. Kromě něj ale na téže platformě můžete zhlédnout např. i dokument o východoněmeckých subkulturách mládeže, Unsere Kinder, ale i drama o matce samoživitelce Das Fahrrad a další snímky

Zdroj: Goethe Institut/Spolupráce