LGBTQ+ páry postihne klimatická změna mnohem více než ty heterosexuální, tvrdí nová studie. Důvody jsou překvapivě logické
News
Zdroj: Adobe Stock

LGBTQ+ páry postihne klimatická změna mnohem více než ty heterosexuální, tvrdí nová studie. Důvody jsou překvapivě logické

Člověk by si řekl, že klimatická změna se týká obecně všech stejně. Bohužel to ale vypadá, že součástí této krize jsou i dílčí problémy, které budou dopadat mnohem více na LGBTQ+ komunitu. Proč? Podívat se totiž musíme na to, kde její členové žijí. Zjistil to americký Williamsův institut na Právnické fakultě UCLA, který je lídrem v nezávislém výzkumu práva a politiky v oblasti sexuální orientace a genderové identity.
Michal Černý Autor
23. 4. 2024

Studie využila údaje ze sčítání lidu v USA, údaje z hodnocení klimatických rizik od NASA a též i Federální agentury pro řešení mimořádných událostí (FEMA). Konkrétně se zabývala klimatickým rizikem, kterému čelí LGBTQ+ páry na základě jejich geografické polohy.

Výsledky studie ukázaly, že okresy v USA s vyšším podílem stejnopohlavních párů – například ve velkých městech a pobřežních oblastech – jsou více ohroženy důsledky klimatických změn, jako jsou povodně a znečištění ovzduší.

Změna klimatu představuje globální výzvu, ale také prohlubuje stávající rozdíly mezi jednotlivci a komunitami. LGBTQ+ lidé mohou zažívat diskriminaci týkající se bydlení, zaměstnání, vzdělávání a přístupu ke službám, což může vytvářet další problémy, pokud jde o pociťování dopadů změny klimatu,“ říká studie.

To ale není všechno. Studie totiž dále uvádí, že u „nebílých“ LGBTQ+ lidí je třikrát vyšší pravděpodobnost života pod hranicí chudoby, než u bílých heterosexuálních cisgender lidí. To stejné se týká i transgender imigrantů, kteří dlouhodobě hlásí negativní zdravotní výsledky a překážky v přístupu ve zdravotní péči, což ve výsledku znamená mnohem menší přístup ke zdrojům pomoci u případných přírodních katastrof. 

<Path> „Nechutní a zvrácení“. Ruská státní televize ve svém vysílání urážela olympijské LGBT sportovceZdroj: BBC

Tyto rozdíly mají významný dopad na to, jak komunity LGBTQ+ vnímají změnu klimatu, ale i na jejich schopnost na ni reagovat. Zejména špatná infrastrukrura a nedostatek potřebných zdrojů mohou jednoduše způsobit, že lidé v některých oblastech jsou vůči klimatickým rizikům zranitelnější,“ říká dále studie.

Vzhledem k rozdílnému dopadu klimatických změn na LGBTQ+ populaci musí politiky v oblasti klimatických změn, včetně plánů připravenosti na katastrofy, reakce na ně a obnovy, řešit specifické potřeby a zranitelnost LGBTQ+ lidí. Politiky by se měly zaměřit na zmírnění diskriminačních praktik v oblasti bydlení a rozvoje měst, na zajištění bezpečných přístřeší a na zajištění toho, aby se pomoc dostala k vysídleným LGBTQ+ osobám a rodinám,“ uvedl spoluautor studie Ari Shaw, vedoucí pracovník a ředitel mezinárodních programů Williamsova institutu.

Zdroj: thepinknews, síť X / Williams Institute / Se svolením

Populární
články

E-Shop