České školství čeká po dvaceti letech významná změna. Končí trend chodících encyklopedií? „Nejde o revoluci, spíše evoluci,“ říká ministr školství Mikuláš Bek
News
Zdroj: Adobe Stock

České školství čeká po dvaceti letech významná změna. Končí trend chodících encyklopedií? „Nejde o revoluci, spíše evoluci,“ říká ministr školství Mikuláš Bek

Ministerstvo školství v úterý zahájilo veřejné konzultace k připravované revizi Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání. Cílem, jak uvedl ministr školství Mikuláš Bek (STAN) společně s dalšími zástupci, je aktualizace a modernizace učebních osnov, reflektující současné potřeby a vývoj ve světě a technologiích. Tato aktualizace přichází po téměř dvaceti letech od poslední významné úpravy a má být implementována od školního roku 2027/28.
Michal Černý Autor
3. 4. 2024

Současný stav českého školství často čelí kritice za přeplněné učební osnovy, které kládou důraz na memorování velkého množství informací, ale méně se zaměřují na praktické dovednosti, kritické myšlení a schopnost aplikovat znalosti v reálném světě. Tento přístup může vést k tomu, že žáci neumí efektivně využívat informace, které se naučili, a mají potíže s adaptací na proměnlivé požadavky moderního světa.

Revize RVP reaguje na tyto výzvy snahou o posun od tradičního modelu vzdělávání k modernějšímu přístupu, který lépe připravuje studenty na budoucnost. Zaměřením na klíčové kompetence a snahou o hlubší pochopení učiva namísto jeho encyklopedického memorování ministerstvo školství usiluje o výuku, která je více v souladu s požadavky 21. století.

„Revize vzdělávacího programu je důležitá už jenom proto, že od té poslední verze nás dělí téměř 20 let a mezitím se změnil svět kolem nás jak technologicky, například s překotným nástupem umělé inteligence, která už ovlivňuje školství poměrně razantně, tak se projevují i společenské proměny. ... Chci zdůraznit, že nejde o žádnou revoluci, žádné přepsání dosavadní praxe, naopak jde o evoluci. ... Spíše než o zásadní změnu jde o posouvání akcentů a zdůrazňování některých momentů, které byly v dosavadním programu přítomny, ale dařilo se je realizovat v praxi jen z části a my bychom touto revizí rádi povzbudili školy k výraznějšímu posunu k těmto cílům. ... Neřekl bych, že základní tendence je to, aby nový program přinášel méně znalostí a kompetencí, ale spíše intenzivnější pochopení některých témat, na nichž lze pochopit základní principy zákonitosti nebo tendence,“ říká ministr školství Mikuláš Bek. 

Kromě posunu od snahy vychovávat lidské encyklopedie je revize zaměřena na dvě klíčové znalosti: čtenářsko-pisatelskou a matemtaicko-logickou. Co to znamená? 

<Path> Česká studentka pořádá semináře zaměřené na LGBT komunitu. "Děkujeme, že se můžeme cítit svobodně," reagují posluchačiZdroj:

Čtenářsko-pisatelská dovednost se zaměřuje na schopnost efektivně rozumět psanému slovu a vyjadřovat myšlenky formou písemného textu. Tento základ zahrnuje nejen technickou schopnost číst a psát, ale také hlubší pochopení čteného textu, umět kriticky myslet, správně interpretovat a umět analyzovat. Cílem je vychovat žáky, kteří jsou schopni nejen pasivně absorbovat informace, ale také aktivně pracovat s textem, kriticky hodnotit obsah a efektivně komunikovat své myšlenky písemně. Tato dovednost je klíčová pro osobní rozvoj, akademický úspěch a profesní uplatnění.

Tipy redakce

Matematicko-logická dovednost se soustředí na rozvoj numerické gramotnosti, logického myšlení a řešení problémů pomocí matematických principů. Zahrnuje nejen základní aritmetiku, ale také schopnost aplikovat matematické a logické koncepty na řešení praktických problémů, porozumění a interpretaci dat, a užití matematických modelů ve vědě a technice. Tento přístup podporuje rozvoj analytického myšlení, což je zásadní pro pochopení složitých systémů a procesů, které nás obklopují ve vědě, technologii, ekonomice a dalších oblastech.

Další důležitou změnou je snaha o snížení nerovností ve vzdělání, které jsou v českém školství dlouhodobým problémem. Tento problém je zdůrazněn především ve srovnání s výsledky mezinárodních šetření, kde český školní systém často zaostává v oblastech čtenářské gramotnosti. Aktualizace RVP má tedy za cíl nejen modernizovat vzdělávací obsah, ale také přispět k rovnějším příležitostem pro všechny žáky.

 

 

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

Populární
články

Součástí vzrušení může být i dominantní postavení muže, kderý kompliment „uděluje“
HOT!

„Miliony žen“ mají v posteli úchylku, o které většina mužů ani netuší. Provazy ani důtky k tomu přitom nejsou potřeba

Autor: Martin Lyko
Semeno sice jako mlíčko trochu vypadá, konzumace mléka se na jeho chuti ovšem podepisuje negativně
HOT!

Slané, hořké, nasládlé: Na chuť semene má vliv strava, ale taky nemoci. Experimenty zkušených dokazují, co se na šmaku podepisuje nejvíc

Autor: Martin Lyko
Elektro-sex? Co dříve patřilo drsnějším povahám, je dnes už rozšířenou praktikou, která navzdory mýtům může být i velmi romantická
HOT!

Elektrosex? Co dříve patřilo drsnějším povahám, je dnes už rozšířenou praktikou, která navzdory mýtům může být i velmi romantická

Autor: Irena Piloušková
Věk by neměl být člověku překážkou vůbec v ničem
CESTOVÁNÍ

Na cestování není nikdy pozdě. 94letá seniorka boří svými dobrodružstvími z cest Instagram a zvládá to, o čem my ostatní jen sníme

Autor: Mirka Dobešová
Dlouhodobý pocit osamělosti se řadí ke stejným nebezpečím jako je kouření. Přesto je ještě velmi málo prozkoumaným jevem
TĚLO & MYSL

Cítíte osamělost? Nepropadejte depresi a raději začněte lovit bobříky, nebo se zavřete do tmy

Autor: Michal Černý
Eutanázie – měl by mít člověk absolutní právo ukončit svůj život s asistencí lékařů? Otázka, kterou budeme řešit ještě hodně dlouho
LIDÉ

Je dobrovolná eutanázie řešením problémů, anebo neexistuje hranice, kdy by se měl člověk vzdát?

Autor: Michal Černý
Jak dlouho by měl trvat sex?
HOT!

„A není to málo?“ Víme, jak dlouho by měl trvat „průměrný sex“ a kolikrát jej „průměrně“ mít

Autor: Mirka Dobešová
Misionářská poloha není jen pro heteráky
HOT!

Jak mají gayové sex? Povědomí, které mají heteráci, je přinejlepším zkreslené. Kdo si dovádění mezi muži vyzkoušel, zná rozdíl

Autor: Martin Lyko
Anální sex je často obávanou praktikou, ale při správném přístupu je to příjemné zpestření života
LIDÉ

Bojíte se análního sexu, anebo ho chcete naopak ozvláštnit? Přinášíme pár tipů pro bezpečný a příjemný zážitek

Autor: Michal Černý
Bojují vaše děti se sebevědomím? Trápí se vaši blízcí ideálem krásy? Světová hvězda Pink vzkázala své dceři, že krása má mnoho podob
TĚLO & MYSL

Bojují vaše děti se sebevědomím? Trápí se vaši blízcí ideálem krásy? Světová hvězda Pink vzkázala své dceři, že krása má mnoho podob

Autor: Irena Piloušková

E-Shop