„Nebinární lidé nejsou výjimka, ale menšina,“ zaznívá od archeologů. V prehistorické Evropě mohlo nebinárních lidí žít až 10 procent
News
Zdroj: Adobe Stock

„Nebinární lidé nejsou výjimka, ale menšina,“ zaznívá od archeologů. V prehistorické Evropě mohlo nebinárních lidí žít až 10 procent

Genderová nebinarita jako výstřelek znuděné Gen Z? Podle archeologů ani náhodou. Výzkum ukazuje, že fluidita genderu je fenomén, který mohl existovat už před 5 000 lety. Minimálně v Evropě.
Martin Lyko Martin Lyko Autor
26. 5. 2023

Genderová identita a fyzické pohlaví nejdou vždy ruku v ruce a ne vždy se gender pohybuje pouze v binárních hodnotách „muž“ a „žena“. Že to není nic nového, ale nebinární a genderově nonkonformní lidé žili v Evropě už před tisíci lety, se domnívají archeologové z Cambridge. Usuzují, že jich mohlo žít v někdejší populaci až 10 %.

„Výzkum pravěkého genderu vyvolal v posledních desetiletích živou diskusi, jejímž hlavním bodem je otázka, zda pravěký gender odpovídal binárnímu modelu a do jaké míry,“ píší výzkumníci. A právě tato otázka se stala motivací pro výzkum, který analyzoval gender a fyzické pohlaví 1 252 lidí, žijících v Evropě mezi mladší dobou kamennou a pozdní dobou bronzovou, tedy mezi cca lety 5000 a 1200 př. n. l.

Jak se takový výzkum provádí? Jednoduše: vykopávkami hrobů. Archeologové provedli analýzu kosterních ostatků, na základě které určili pohlaví jedince, a to pak porovnali s tím, jaké předměty byly spolu s tělem do hrobu uloženy. Ty totiž odpovídají zpravidla tomu, jaká byla genderová identita daného člověka.

Výzkumníci porovnávali data ze 7 evropských pohřebišť. Například kostra mužského pohlaví na jednom místě v Německu byla pohřbena s čelenkou z ulit a dalšími předměty, které naznačují ženský gender. Jiné ostatky, tentokrát ženského pohlaví, byly naopak nalezeny s kamennou sekerou, kančími kly a čepelemi z křemene.

<Path> Osočované pokračování Sexu ve městě je tu! Bez Samanthy, ale plné autentičnosti, překvapení a queer postav. Co na něj říká Kim Cattrall?Zdroj: Elle.com, Dailymail.com, Nypost.com

Fyzické pohlaví a gender se shodovaly u 26,5 procenta koster, ale v rozporu byl u 2,9 %. Zbylých asi 70 procent případů nebylo možné na základě hrobního nálezu určit, a tak byly ze statistiky vyloučeny.

„Z historického hlediska už nemůžeme nebinární osoby považovat za výjimku z pravidla, ale měli bychom je brát spíše jako menšinu, která mohla být formálně uznávaná, ochraňovaná a možná dokonce uctívaná,“ hodnotí zjištění v tiskové zprávě autorka studie doktorka Eleanore Pape.

Zdroj: iflscience.com, cambridge.com, uni-goettingen.de

Populární
články

E-Shop