Vít Rakušan se zastal gay/les párů a jejich dětí a opřel se do Aliance pro rodinu. Proč mnozí nechápou, že soulož není patent na rodičovství?
Komentář
Zdroj: AdobeStock
<Path>

Vít Rakušan se zastal gay/les párů a jejich dětí a opřel se do Aliance pro rodinu. Proč mnozí nechápou, že soulož není patent na rodičovství?

Je to vlastně docela malá změna, která se dotkne jen zlomku společnosti: lesbických a gay párů, resp. dětí, které se jim narodí. Nově by rodné listy měly zohlednit to, že rodiči/kami jsou dvě ženy, nebo dva muži. Konečně alespoň krůček správným směrem, chtělo by se říci. Ne tak Alianci pro rodinu. Proti její kampani cílící na jinak stále nerovnoprávné duhové rodiny již otevřeně vystoupil i ministr vnitra...
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
2. 3. 2023

Dvě verze rodných listů

Je to pár dní, co se objevila informace o tom, že ministerstvo vnitra umožní úpravy rodných listů dětí stejnopohlavních párů (více jsme o tom psali zde). Jedná se o krok, který má alespoň trošku napravit všechny problémy a komplikace, jimž gay/les dvojice v důsledku řady právních nerovností v Česku čelí. Oč přesně má jít? Rodné listy začnou být připravovány ve dvojí verzi: v té pro páry heterosexuální (tehdy se nic nemění a do kolonek „matka“ a „otec“ jsou vepsána jména… ano, logicky, matky a otce dítěte) a také ve verzi pro děti gay/les párů. V takovém případě má být užit tiskopis, v němž jsou namísto kolonek „matka“ a „otec“ kolonky upravené na „rodič“ a „rodič“.

K dané změně se ministerstvo vnitra rozhodlo přistoupit poté, co se stávajícím systémem, kdy bylo možné vepisovat jména dvou matek nebo dvou otců do jedné kolonky, vznikaly problémy. Kolonky byly malé a jména nebyla čitelná. Navíc bylo jen v rukou matrik, jak k vyplnění přistoupily. Takto na první pohled se může zdát, že ona „novinka“ vlastně není nijak velká věc. Tiskopis se pro případy potřeby upraví a gay/les páry se dočkají toho, že jejich jména budou adekvátně uvedena také v rodném listě jejich dítěte. Prosté. Snadné. Ne tak ovšem pro militantní Alianci pro rodinu v čele s předsedkyní Janou Jochovou, zarputilou bojovnicí za tradiční rodinu.

Za rodinu!

Jana Jochová bojuje za rodinu. Její představa rodiny je jasná. Rodina je muž, žena a jejich dítě. To, že tato tradiční rodina se dávno rozpustila v čase, to paní Jochová nezaznamenala. A tak stále urputně vykřikuje, že přece není možné, aby dítě mělo dvě matky a dva otce (mimochodem, nic takového ani kolonka označená „rodič“, nepředjímá, ale nevadí...). Každopádně mít dvě matky/dva otce, potažmo dva rodiče... stejného pohlaví, není možné biologicky. A tak se Aliance pro rodinu zaštiťuje článkem 8 Úmluvy OSN o právech dítěte, kde je řečeno, že „státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho identity“. Zachování identity dítěte naopak údajně zcela znemožňuje fakt, že jako jeho rodiče vystupují dva muži, nebo ženy. „Uvedení dvou mužů nebo dvou žen v rodném listě dítěte porušuje toto právo dítěte. Každé dítě bez výjimky má otce a matku. Jsou to jen tito dva dospělí, kteří dětem dávají biologickou identitu, jež jim pomáhá odpovědět na otázku – Kdo jsem? Uvedení dvou matek nebo dvou otců do rodného listu dítěte jejich identitu vykonstruuje, nikoliv  zachová,“ tvrdí Aliance na svém webu.

Tedy: ano, pro zrození života, potažmo dítěte, je skutečně třeba muž a žena, resp. spermie a vajíčko. To jistě nikdo nechce rozporovat. Vlastně lze pochopit, že ve světě Jany Jochové děti skutečně vznikají jen pohlavním stykem. Pokud se ale vrátíme nohama na zem, do reality 21. století, kdy se čím dál více lidí potýká s neplodností, samozřejmě před námi vyvstane poměrně široké odvětví asistované reprodukce. A jak že je to např. s otcovstvím v případě žen, které jej v důsledku manželovy neplodnosti podstoupí? Tak si dáme malý právní exkurz:

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dle § 776, odst. 1, v určení otcovství naprosto jasno: „Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.“ Ano, MANŽEL matky je OTCEM. A to přitom efektivně nesouložil! Skandální! A obdobně právní řád ošetřuje i situaci, že umělé oplodnění podstoupila žena neprovdaná. V takovém případě § 778 uvádí, že „narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.“

Logikou Aliance pro rodinu by se tak nyní všichni rodiče, co se považují za rodiče, ale jejich děti nepřišly na svět „přirozenou cestou“, měli chytit za nos a uvědomit si, že vlastně matkou a otcem nejsou. Ba co hůř, tito „fejkoví rodiče“ upírají dítěti biologickou identitu a ono pak, chudák, neví kdo je! (Nutno dodat, že toto tvrzení Aliance pro rodinu podkládá výzkumem realizovaným konzervativním uskupením, které celosvětově bojuje za práva dětí počatých z dárcovských spermií/vajíček – což jistě nikdo nechce zpochybňovat, na druhou stranu dnes bojuje kdekdo za kdeco a konkrétně nejen právní důsledky odhalení identity dárců jsou nepochybně druhou stranou mince).

<Path> Registrované partnerství nezaručuje partnerům společné příjmení. Jak postupovat pro sjednocení jmen?Zdroj:

Ale zpět k těm rodným listům dětí, jež snad skutečně budou mít ve svých rodných listech jména dvou lidí, kteří je bezvýhradně milují a zavázali se o ně pečovat a udělali prakticky první poslední, aby ony děti vůbec přišly na svět (protože ona to skutečně není žádná legrace, zejména pokud jste gay pár, který touží po dítěti). A pro škarohlídy: adoptovat v Česku dítě jako pár gayové nemohou, nemohou být společně ani pěstouny. A když už nějaké to opuštěné dítě, které „vzniklo“ právě onou tradiční cestou, ovšem jeho MATKA a OTEC o něj jaksi nepečují (ale má identitu, hurá!), nakonec jako jednotlivci vybojují, nezřídka je to to nejposlednější dítě, o které nikdo, ale skutečně nikdo jiný zájem nejeví (což mu jistě v budování identity také bezvadně pomáhá).

S různými argumenty, proč je postoj konzervativní Aliance pro rodinu zaštiťující se podobně směřujícími organizacemi ze zahraničí prostě mimo, bychom mohli pokračovat hodiny, dny, roky… Naše slovo ale asi nemá takovou váhu jako vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana. Je potěšující, že alespoň na tomto ministerstvu sedí někdo příčetný, kdo tento obskurní spolek nejenže nevyužívá jako poradní orgán, ale dokonce se vůči jeho aktivitám veřejně ohrazuje. A jak to tedy vidí Vít Rakušan?

„Nikdo nikomu nic nebere, nikdo nikomu nic neupírá. Naprostá většina rodičů (a dětí) bude i nadále využívat stávající formuláře, což, předpokládám, dobře víte i vy. Úprava vyhlášky je reakcí na již existující rozhodnutí našich soudů, což rovněž víte. Nové verze formulářů jsou určeny pro rodiny, v nichž dítě vyrůstá se dvěma matkami či dvěma otci. Takové rodiny, byť se opírají o zahraniční právní úpravy, u nás reálně žijí. Vnímám, že vám se jejich existence nezamlouvá. Že rodinu chápete a definujete jinak. Nijak vám toto chápání rodiny neupírám a žádám vás o jediné: na oplátku neupírejte vy těmto rodinám a jejich členům, aby svůj osobní život vedli tak, jak to vyhovuje jim. Já jako politik vnímám rodinný a intimní život jako sféru, kam má stát zasahovat pouze tím, že stanoví základní zákonné mantinely, nikoliv tím, že by dávala lidem nevyžádané rady, jak žít ´správně´. V tomto ohledu tedy nepadají vaše apely na úrodnou půdu,“ píše v otevřeném dopise (kompletní znění lze zobrazit po rozliknutí příspěvku z Facebooku níže). Ministr Rakušan také dále velmi trefně poznamenává, že pokud se Aliance pro rodinu tolik zajímá o práva dětí, mohla by své bohulibé aktivity zaměřit směrem k dětem, které podobnou pomoc skutečně potřebují (a že jich v Česku je!). Tak jen dodáváme: AMEN. 

TIP NA ZÁVĚR: Pokud se  občas cítíte tak, že nevíte, čí jste (ehm), dost možná to bude krize identity. Podrobte své rodné listy důkladné kontrole. Možná, že vás s láskou sobě vlastní zcela podvratně vychovali „nerodiče“… A to by se prostě nemělo ve světě Aliance pro rodinu dít!

Zdroj: Názorový článek/Redakce, odok.cz, lui.cz, alipro.cz, kurzy.cz, fulsoft.cz, facebook.com

Populární
články

The Ugly Duchess
AKTUALITY

Renesanční dílo „Ošklivá vévodkyně“ vůbec nezachycuje ženu. Odborníci míní, že na obraze visícím v Národní galerii je muž-transvestita

Autor: Mirka Dobešová
Marek a Josef ze Středokluk
Living 2023

Marek a Josef se z Prahy neplánovaně přestěhovali na vesnici. Jak se jim bydlí v bývalém zájezdním hostinci?

Autor: Ondřej Josef Kubáček
Requiem se odehrává během čarodějnických procesů. O oheň není ve filmu nouze
KULTURA

Krátkometrážní horor s Bellou Ramsey „trhá srdce na cucky“. Requiem si můžete pustit zdarma na YouTube, ale připravte si kapesníky

Autor: Martin Lyko
Dnes je přátelství mezi gayi a ženami úplně běžná věc bez postranních úmyslů
WELLBEING

Víte, kdo je fag hag? Z původní „zoufalky“ sloužící gayům jako krytí se stala žena, bez níž si řada gayů nedokáže svůj život představit

Autor: Mirka Dobešová
Pro dokonalé fotky kdekoliv
AKTUALITY

Fujifilm představuje kapesní fotoaparát Instax Mini 12, který vás okouzlí na první pohled!

Autor: Michal Černý
Miroslav Hradil je jedním ze zakladatelů zaměstnanecké pro-LGBT skupiny ve ŠKODA AUTO
LIDÉ

„Na předsudky a stereotypy narážejí LGBT lidé i v práci, podpůrné skupiny jim ukazují, že i na nich záleží,“ říká spoluzakladatel jedné z nich

Autor: Mirka Dobešová
Investování v těžkých časech? Nemovitost na žádaném místě! Prohlédněte si nové byty ve štědrých prostorách Top Hotelu v Praze
Living 2023

Investování v těžkých časech? Nemovitost na žádaném místě! Prohlédněte si nové byty ve stylu nejen Prahy, ale i Osla nebo Berlína!

Autor: Irena Piloušková
Láskyplná péče, nebo kontrola a manipulace? ROZHOVOR s terapeutkou o devíti znacích násilného vztahu
WELLBEING

Láskyplná péče, nebo kontrola a manipulace? ROZHOVOR s terapeutkou o devíti znacích násilného vztahu

Autor: Redakce
Marcel Gecov
Living 2023

„Lůžkoviny a ložní prádlo Lejaan vnáší do ložnic hotelový komfort,“ popisuje unikátnost české značky jeden z jejích zakladatelů

Autor: Mirka Dobešová
Ošklivý krásnému nevěří aneb Hezký to těžký maj: Nejen gay kluci o problémech s fyzickou dokonalostí
WELLBEING

Ošklivý krásnému nevěří aneb Hezký to těžký maj: Nejen gay kluci o problémech s fyzickou dokonalostí

Autor: Albert Prokop

E-Shop