Dvě matky, dva otcové, nebo dva rodiče? Rodné listy dětí českých gay/les párů by se měly již letos změnit a ulehčit všem život
News
Zdroj: AdobeStock

Dvě matky, dva otcové, nebo dva rodiče? Rodné listy dětí českých gay/les párů by se měly již letos změnit a ulehčit všem život

Ačkoliv definovat, kdo je matka a kdo otec, je na první pohled poměrně snadné, neplatí to v rovině úřední a v kontextu situací, kdy se rodiči stávají páry stejného pohlaví. Právě jim chce nyní vyjít vstříc ministerstvo vnitra a upravit pravidla zápisu do matrik. Co, jak a proč by se mělo změnit?
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
24. 2. 2023

Společné partnerské soužití (tradičně v manželství), plození a výchova dětí, to je přirozený běh života, chtělo by se říci. Stávající systém je připraven na to, stanovit rodičovské povinnosti a práva směrem k matce a otci, tedy dvojici, která dítě zplodila. Stejně tak si poradí se situací, kdy je dítě adoptované, osvojené, takže dokáže adekvátně nahlížet i na (heterosexuální) osoby, které o něj pečují. Jenže to, co bylo uznávaným standardem v minulosti, již neplatí pro dnešní dobu, společnost se totiž proměnila a děti nezřídka vychovávají i páry gayů a leseb. Ačkoliv jejich situaci vzhledem k dětem by samozřejmě nejelegantněji vyřešilo schválení manželství pro všechny, k tomu se zatím česká vysoce konzervativní vláda stále nemá. A tak alespoň v případě, že dítě přijde na svět v rámci soužití dvou žen či mužů, by se situace mohla trošku zpřehlednit díky nové vyhlášce vztahující se k zákonu o matrikách. Ta má umožnit do rodných listů dětí uvádět do příslušných kolonek namísto dvou matek/otců jednoduše termín „rodič“.

Matka, otec a rodič…

Pověstný pes je zakopaný v terminologii.  A byrokracii. V prvé řadě by jistě někteří mohli argumentovat tím, že v rodném listě dítěte by měli být uváděni biologičtí rodiče, kterými jsou za každých okolností žena a muž, potažmo tedy matka a otec. Na druhou stranu pokud se dítě rodí do vztahu gay/les páru, pečujícími osobami – ať už jim budeme říkat jakkoliv – budou buď dva muži, nebo dvě ženy. Zatímco v případě leseb je obvykle (byť pravidlem to také být nemusí) alespoň jedna z žen také biologickou matkou, v případě gayů ani to platit nemusí (ačkoliv surogátní mateřství s využitím spermatu jednoho z páru se stává také častějším). Ať už ale biologie říká cokoliv, je třeba dívat se na to, kdo se o dítě stará a kdo jej zaopatřuje. A je naprosto absurdní, že co do povinností, je i ze zákona neuznávaný rodič sociální (ten, který k dítěti nemá biologicky žádnou vazbu) tím, kdo má řadu povinností. Práva však nemá žádná. V případě rozpadu partnerství tak na dítě, o nějž se staral, nemá právo (a druhá strana zase nemůže požadovat výživné ad.).

Vše výše popsané vede k situacím prozatím neřešitelným. Ovšem nyní se ministerstvo vnitra chystá učinit komfortnějším alespoň zápis do matriky a de facto tak zlepšit postavení gay/les rodičů. Ačkoliv doposud totiž byla do rodných listů dětí informace o dvou matkách/otcích uváděna, obvykle tomu tak bylo pod čarou, v tzv. poznámce. Bylo také de facto v rukou té které konkrétní matriky, jak se k situaci rozhodla přistoupit. Dle ministerstva vnitra tak byl zaznamenán např. případ z Brna, kdy matrika do kolonky pro otce odmítla dva muže uvést. „Jejich žádosti nebylo vyhověno, jelikož v předtisku matriční knihy i v předtisku matričního dokladu jsou údaje o rodičích označeny ´otec dítěte´ a ´matka dítěte´,“  stojí v důvodové zprávě k návrhu novely příslušné vyhlášky. Od letošního července by tedy stejnopohlavní rodiče již měli figurovat zcela plnohodnotně v základní podobě tiskopisu rodného listu. Ten by měl pro tyto případy mít speciální podobu, kde by kolonky „matka“ a „otec“ nahradily kolonky jednoduše označené jako „rodič“.

Ode zdi ke zdi

Novela je přitom další z řady snah ministerstva vnitra alespoň nějak reagovat na řadu problémů, které postupem času v souvislosti s rodičovstvím leseb a gayů vyvstávají. Již v roce 2021 byl přitom vydán metodický pokyn pro matriční úřady, kdy právě do kolonek „otec“ a „matka“ měly matriky začít vepisovat oba tyto rodiče. Bohužel samotný tiskopis tomu nijak uzpůsoben nebyl, takže reálně se do nich dvě jména jednoduše nevešla (tedy, minimálně tak, aby byla čitelná). To, mimochodem, uvádí i důvodová zpráva resortu. V ní také stojí, že se vlastně „jedná o provizorní řešení, které přináší technické problémy, neboť rubriky rodného listu i Listu knihy narození nejsou na takový zápis uzpůsobené.“

<Path> Proč veřejnosti vadí LGBT rodiče, ale nikdo neřeší například bláznivou rodinu z Brightonu?Zdroj:

Ačkoliv prakticky záhy po předešlé úpravě, tedy na podzim roku 2021, se ministerstvo pokusilo vyhlášku změnit, návrh nakonec kvůli námitkám Kanceláře prezidenta republiky nedošel ke schválení. Stávající pokus o novelizaci je tedy de facto snahou napravit předcházející přešlap. Jak pro denik.cz uvedla mluvčí ministerstva vnitra, Hana Malá, „hlavním cílem navrhované novely je zavedení zcela nového rodného listu výlučně pro děti rodičů téhož pohlaví. Stávající rodné listy pro rodiče různého pohlaví zůstanou samozřejmě nadále v platnosti.“ Kromě toho, že vyhláška navrhuje zavést pro případy gay/les rodičů nový vzor matričního tiskopisu rodného listu tak, aby obsahoval dvě rovnocenné kolonky „rodič“, plánuje také upravit vzor matričního tiskopisu List matriční knihy narození. Úpravami by měly projít také další stávající vzory matričních tiskopisů (List matriční knihy manželství, List matriční knihy partnerství, Protokol o uzavření manželství a Protokol o vstupu do registrovaného partnerství) zohledňující mj. i možnost, že dítě gay/les rodičů samo v budoucnu může chtít vstoupit do registrovaného partnerství.

Zdroj: odok.cz, jsmefer.cz, denik.cz, ceska-justice.cz

Populární
články

Jan Graubner se sice za přílišného konzervativce nepovažuje, ovšem na tranzici má dosti vyhraněný názor
AKTUALITY

Člověk je muž, nebo žena, své pohlaví nelze měnit, říká pražský arcibiskup Jan Graubner a současný přístup k tranzicím přirovnává k pandemii

Autor: Michal Černý
Stomie dnes neznamená konec světa ani života
LIDÉ

„Od svých třiceti let mám vývod. Nejprve jsem myslel, že můj život skončil,“ vzpomíná Zdeněk. Jak jej dnes tzv. stomie omezuje?

Autor: Mirka Dobešová
Suchý toaletní papír se hlavně v USA začíná stávat nežádoucím zbožím
LIDÉ

Nápad za miliardu?! Čtyři kamarádi chtějí nahradit suchý toaletní papír svým vlastním inovativním produktem

Autor: Michal Černý
Významné postavy české LGBT+ aktivistické scény
LIDÉ

Kdo patří mezi nejvýznamnější postavy české LGBTQ+ aktivistické scény?

Autor: Irena Piloušková
Vaše dovolená nemusí být jen o vyhledávání památek, ale i neobvyklých sexuálních zážitcích
HOT!

Sexuální turistika: Spojte potěšení z cestování s prohlubováním své intimity. Které světové destinace jsou ty nejoblíbenější?

Autor: Michal Černý
Bezobalových prodejen je v Česku stále minimum
TRENDY

„Prodavačky mi nedůvěřivě prohlíží pečivo v mém látkovém sáčku. Jako bych byl exot,“ říká Erik o úskalích života „bez odpadu“

Autor: Mirka Dobešová
Výška přímo souvisí s celou řadou zdravotních problémů
TĚLO & MYSL

Všeho moc škodí a platí to i pro výšku. Mužům vyšším než 175 centimetrů hrozí celá řada zdravotních rizik

Autor: Mirka Dobešová
Emerald Kaia se vydá na první plavbu v dubnu 2026
LUXURY TRAVEL

Nahlédněte za oponu luxusního cestování. Jak probíhá plavba jednou z nejexkluzivnějších jachet současnosti?

Autor: Redakce
Zažijte splynutí s oceánem na palubě Scenic Neptune II
LUXURY TRAVEL

Prožijte románových „20 000 mil pod mořem“ na vlastní kůži (a oči). Prozkoumat oceán v ponorce nemusí dnes být jen sen

Autor: Redakce
V rámci festivalu se představí i španělská primabalerína Cristina Aguilera
KULTURA

Co má společného Morava s iberoamerickou kulturou? Víc, než byste mysleli. Dokazuje to již 21. ročník festivalu Ibérica!

Autor: Redakce

E-Shop