Dvě matky, dva otcové, nebo dva rodiče? Rodné listy dětí českých gay/les párů by se měly již letos změnit a ulehčit všem život
News
Zdroj: AdobeStock

Dvě matky, dva otcové, nebo dva rodiče? Rodné listy dětí českých gay/les párů by se měly již letos změnit a ulehčit všem život

Ačkoliv definovat, kdo je matka a kdo otec, je na první pohled poměrně snadné, neplatí to v rovině úřední a v kontextu situací, kdy se rodiči stávají páry stejného pohlaví. Právě jim chce nyní vyjít vstříc ministerstvo vnitra a upravit pravidla zápisu do matrik. Co, jak a proč by se mělo změnit?
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
24. 2. 2023

Společné partnerské soužití (tradičně v manželství), plození a výchova dětí, to je přirozený běh života, chtělo by se říci. Stávající systém je připraven na to, stanovit rodičovské povinnosti a práva směrem k matce a otci, tedy dvojici, která dítě zplodila. Stejně tak si poradí se situací, kdy je dítě adoptované, osvojené, takže dokáže adekvátně nahlížet i na (heterosexuální) osoby, které o něj pečují. Jenže to, co bylo uznávaným standardem v minulosti, již neplatí pro dnešní dobu, společnost se totiž proměnila a děti nezřídka vychovávají i páry gayů a leseb. Ačkoliv jejich situaci vzhledem k dětem by samozřejmě nejelegantněji vyřešilo schválení manželství pro všechny, k tomu se zatím česká vysoce konzervativní vláda stále nemá. A tak alespoň v případě, že dítě přijde na svět v rámci soužití dvou žen či mužů, by se situace mohla trošku zpřehlednit díky nové vyhlášce vztahující se k zákonu o matrikách. Ta má umožnit do rodných listů dětí uvádět do příslušných kolonek namísto dvou matek/otců jednoduše termín „rodič“.

Matka, otec a rodič…

Pověstný pes je zakopaný v terminologii.  A byrokracii. V prvé řadě by jistě někteří mohli argumentovat tím, že v rodném listě dítěte by měli být uváděni biologičtí rodiče, kterými jsou za každých okolností žena a muž, potažmo tedy matka a otec. Na druhou stranu pokud se dítě rodí do vztahu gay/les páru, pečujícími osobami – ať už jim budeme říkat jakkoliv – budou buď dva muži, nebo dvě ženy. Zatímco v případě leseb je obvykle (byť pravidlem to také být nemusí) alespoň jedna z žen také biologickou matkou, v případě gayů ani to platit nemusí (ačkoliv surogátní mateřství s využitím spermatu jednoho z páru se stává také častějším). Ať už ale biologie říká cokoliv, je třeba dívat se na to, kdo se o dítě stará a kdo jej zaopatřuje. A je naprosto absurdní, že co do povinností, je i ze zákona neuznávaný rodič sociální (ten, který k dítěti nemá biologicky žádnou vazbu) tím, kdo má řadu povinností. Práva však nemá žádná. V případě rozpadu partnerství tak na dítě, o nějž se staral, nemá právo (a druhá strana zase nemůže požadovat výživné ad.).

Vše výše popsané vede k situacím prozatím neřešitelným. Ovšem nyní se ministerstvo vnitra chystá učinit komfortnějším alespoň zápis do matriky a de facto tak zlepšit postavení gay/les rodičů. Ačkoliv doposud totiž byla do rodných listů dětí informace o dvou matkách/otcích uváděna, obvykle tomu tak bylo pod čarou, v tzv. poznámce. Bylo také de facto v rukou té které konkrétní matriky, jak se k situaci rozhodla přistoupit. Dle ministerstva vnitra tak byl zaznamenán např. případ z Brna, kdy matrika do kolonky pro otce odmítla dva muže uvést. „Jejich žádosti nebylo vyhověno, jelikož v předtisku matriční knihy i v předtisku matričního dokladu jsou údaje o rodičích označeny ´otec dítěte´ a ´matka dítěte´,“  stojí v důvodové zprávě k návrhu novely příslušné vyhlášky. Od letošního července by tedy stejnopohlavní rodiče již měli figurovat zcela plnohodnotně v základní podobě tiskopisu rodného listu. Ten by měl pro tyto případy mít speciální podobu, kde by kolonky „matka“ a „otec“ nahradily kolonky jednoduše označené jako „rodič“.

Ode zdi ke zdi

Novela je přitom další z řady snah ministerstva vnitra alespoň nějak reagovat na řadu problémů, které postupem času v souvislosti s rodičovstvím leseb a gayů vyvstávají. Již v roce 2021 byl přitom vydán metodický pokyn pro matriční úřady, kdy právě do kolonek „otec“ a „matka“ měly matriky začít vepisovat oba tyto rodiče. Bohužel samotný tiskopis tomu nijak uzpůsoben nebyl, takže reálně se do nich dvě jména jednoduše nevešla (tedy, minimálně tak, aby byla čitelná). To, mimochodem, uvádí i důvodová zpráva resortu. V ní také stojí, že se vlastně „jedná o provizorní řešení, které přináší technické problémy, neboť rubriky rodného listu i Listu knihy narození nejsou na takový zápis uzpůsobené.“

<Path> „Tradice je třeba revidovat a posoudit, zda nejsou reliktem doby,“ říká ředitelka festivalu Prague Pride. Ten se letos na „tradice“ zaměříZdroj: Redakce, Prague Pride/praguepride.cz, hrw.org, books.google.cz, ec.europa.eu,

Ačkoliv prakticky záhy po předešlé úpravě, tedy na podzim roku 2021, se ministerstvo pokusilo vyhlášku změnit, návrh nakonec kvůli námitkám Kanceláře prezidenta republiky nedošel ke schválení. Stávající pokus o novelizaci je tedy de facto snahou napravit předcházející přešlap. Jak pro denik.cz uvedla mluvčí ministerstva vnitra, Hana Malá, „hlavním cílem navrhované novely je zavedení zcela nového rodného listu výlučně pro děti rodičů téhož pohlaví. Stávající rodné listy pro rodiče různého pohlaví zůstanou samozřejmě nadále v platnosti.“ Kromě toho, že vyhláška navrhuje zavést pro případy gay/les rodičů nový vzor matričního tiskopisu rodného listu tak, aby obsahoval dvě rovnocenné kolonky „rodič“, plánuje také upravit vzor matričního tiskopisu List matriční knihy narození. Úpravami by měly projít také další stávající vzory matričních tiskopisů (List matriční knihy manželství, List matriční knihy partnerství, Protokol o uzavření manželství a Protokol o vstupu do registrovaného partnerství) zohledňující mj. i možnost, že dítě gay/les rodičů samo v budoucnu může chtít vstoupit do registrovaného partnerství.

Zdroj: odok.cz, jsmefer.cz, denik.cz, ceska-justice.cz

Populární
články

Sexuologické odělení brněnské FN provozuje gynekologickou ambulanci pro trans lidi
AKTUALITY

Gynekologická ambulance pro trans lidi v Brně je první v Česku. Nabízí komfortní prostředí lidem procházejícím tranzicí

Autor: Martin Lyko
Tuto fotogrfii má Matějosvký v e-shopu. Lépe ukazuje vzor i skutečnou barvu povlečení
STYL

Z prémiové bavlny se nebude chtít vám ani milencům. Luxusní kvalitu textilu Matějovský potřebujete vyzkoušet na vlastní (holou) kůži

Autor: Martin Lyko
Jako NE rovnosti lásce a práv, tak působí zamítnutí manželství pro všechny páry
LIDÉ

Zklamání: „Politici si myslí, že gayové a lesby jsou horšími lidmi,“ říká Czeslaw Walek k zamítnutému manželství pro všechny páry

Autor: Martin Lyko
Kolik designů dokážeš smíchat, tolikrát jsi člověkem
Trendy & Styl 2024

Jaké jsou letos trendy bytového designu? Porovnali jsme nabídku čtyř velkých hráčů na trhu!

Autor: Michal Černý
Pravda vyšla najevo až roky po rozvodu
LIDÉ

Rozhovor s otcem a dcerou: „Že má táta přítele, vím až od sedmnácti let. Mrzí mě, že si nemyslel, že bych ho podpořila,“ říká žena

Autor: Irena Piloušková
Lounge bar vznikl pod taktovkou společnosti Dejsiprostor
KULTURA

Vedle nové lávky vzniká nový lounge bar. Díky venkovnímu posezení to bude v létě hit!

Autor: Rozálie Růžičková
V minulosti jednu postel sdílelo více lidí - i těch, co si byli cizí
LIDÉ

Postele plné cizích lidí byly dřív běžné a měly řadu výhod. Richard Lví srdce spával s Filipem II., královna Alžběta I. se služebnými

Autor: Mirka Dobešová
Muž si v monogamním vztahu připadá jako v řetězech
LIDÉ

„Jeden partner do konce života? Přítele miluju, ale děsí mě to!“ přiznává muž v otevřeném rozhovoru o monogamii

Autor: Irena Piloušková
Svatba a manželství? Zapomeňte, gayové a lesby
AKTUALITY

Jak jsme opět na plné čáře „projeli“ šanci na rovnost a lesbám a gayům plivli do tváře (a ještě za to čekáme ovace)

Autor: Mirka Dobešová
Koláč jako od babičky? Žádný problém
CESTOVÁNÍ

Jak přijmout stárnutí, ukazuje vídeňská kavárna. Pracují v ní jen seniorky, které pečou koláče „jako od babičky“. A z podniku je hit

Autor: Mirka Dobešová

E-Shop