Co vše může v kariéře změnit MBA studium? Sami absolventi se podělili o vlastní zkušenosti

MBA titul je neakademický profesní titul uváděný za jménem. Je dokladem celoživotního vzdělávání, které doplňuje, rozšiřuje vysokoškolské studium a především rozvíjí (nejen) vedoucí pracovníky v jejich profesních znalostech a dovednostech. Institut CEMI, kde je možné studovat 12 MBA oborů v češtině a 2 v angličtině, si dává za cíl pomoci svým studentům skrze vzdělávací programy získat lepší platové podmínky či jim zajistit kariérní posun. A aby i v CEMI přesně věděli, jak se jim daří tyto cíle plnit, ve spolupráci s agenturou STEM/MARK realizovali výzkum mezi absolventy. Co výsledky naznačily?

Z pohledu absolventů – jak studium vnímali? 

Kromě kvalitního rozvoje profesních dovedností se institut CEMI pyšní i flexibilitou studia – všechny obory lze totiž studovat plně online. To jako výhodu potvrzují i absolventi – 95 % z nich považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání a 89 % přímo uvedlo, že je pro ně online studium mnohem efektivnější než ve formě prezenční. Ačkoliv studium není zdarma, 91 % absolventů zároveň uvádí, že se do něj z mnoha různých důvodů vyplatí investovat. 

„Muži odmala poslouchají, jak jsou silní. Když mají rozumět svým pocitům, jsou ztracení,“ popisuje koučka těžkou cestu mužů k sebelásce1. 10. 2022

Finance, kariéra, znalosti – přínosy MBA v praxi

Vzhledem k tomu, že cílem vzdělávacích programů je pomoci studentům v kariérním či platovém posunu, byl právě finanční přínos studia dalším zkoumaným parametrem. Jak z provedeného průzkumu vyplývá, průměrné roční zvýšení platu absolventů MBA z institutu CEMI činilo 38 688 Kč.

Absolventi z řad manažerů a ředitelů získali ročně o 66 588 Kč víc a 44 % absolventů, kteří se věnují vlastnímu podnikání, zaznamenalo 22% nárůst obratu do jednoho roku po absolvování programu. Je tedy zřejmé, že zlepšení profesních znalostí a dovedností, jež je stvrzeno příslušným titulem, jednoduše rozvíjí (třeba i skrytý) potenciál a v důsledku je také náležitě oceněno. 

Dalším kritériem kvality studia je bezesporu samotný kariérní rozvoj. Celých 57 % absolventů uvedlo, že se jim díky MBA studiu rozšířila síť profesních kontaktů, a pro 58 % těch, kdo studium úspěšně ukončili, znamenalo MBA studium kariérní posun v rámci jejich firmy, či pracovní příležitost v jiné firmě. V 82 % případů se tak událo do 2 let od absolvování programu. Kromě toho 73 % absolventů také uvedlo, že na trhu práce vnímají svou konkurenční výhodu oproti těm, kteří disponují pouze vysokoškolským titulem.

Posledním a neméně důležitým kritériem byly praktické znalosti a dovednosti, kdy 74 % absolventů pomohly dílčí projekty během studia s řešením konkrétních situací v rámci jejich pracoviště. Výhodu praktických řešení situací vnímají i absolventi, jejichž cílem bylo začít svůj vlastní byznys – 61 % z nich uvádí, že jim studium MBA k podnikání otevřelo cestu. 

Kontroverze kolem Rhaenyry Targaryen? Po skvělém hereckém výkonu v Rodu Draka přišlo ocenění Muže roku. Emma D'Arcy ale mužem není21. 11. 2022

Proč zrovna CEMI? Hlavní motivace studentů

Z průzkumu vyplývá, že hlavní motivací ke studiu MBA byl kariérní posun, konkurenční výhoda na trhu práce a získání praktických znalostí a dovedností. Konkrétně na CEMI pak studenti, kteří pro studium zvažovali i jiné instituty, ocenili zejména propracovanou online výuku a flexibilní formu studia, profesionální lektorský tým a nabídku kvalitních oborů. Původní očekávání od studia uvádí jako splněné 98 % absolventů a z toho pro 28 % z nich studium očekávání dokonce předčilo. Absolventi kromě výše zmíněného kladně hodnotili také vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů. Respondenty tvořilo 85 % absolventů s vysokoškolským titulem, což dokládá, že MBA studium akademické vzdělání opravdu vhodně doplňuje. 

Dotazovaný vzorek absolventů MBA studia na institutu CEMI tvořilo 200 respondentů dotazovaných metodikou CAWI.

Zdroj: CEMI/Spolupráce