Titulu MBA nemusíte obětovat práci ani osobní život. Online studium na institutu CEMI je šité na míru vytíženým profesionálům

Dokončení školy před zahájením pracovní kariéry dnes neznamená konec, ale teprve začátek profesního vzdělávání. Zvyšování kvalifikace v průběhu produktivního života však s sebou nese zvýšené časové nároky, které je potřeba sladit s pracovními povinnostmi a také s rodinným životem. Studium na pražském Central European Management Institutu (CEMI) s těmito potřebami studentů počítá a je uspořádáno tak, aby pro ně nebylo stresem, ale příjemnou dobou získávání nových dovedností a kontaktů.

Moderní online studium pro vytížené studenty

Pokud se rozhodujete o dalším studiu v době, kdy máte zodpovědnost za tým kolegů a už tak vám nezbývá mnoho času na partnera a možná i děti, máte velmi specifické priority. Nechcete každý druhý víkend dojíždět na přednášky, stíhat konzultační hodiny vyučujících a po nocích se trápit s psaním seminárek.

Proto institut CEMI nabízí výuku umožňující výhradně online vzdělávání. Využívá nejmodernější e-learningový systém, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace. Studenti tento systém zároveň mohou využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. To přináší nezanedbatelnou výhodu i v nejisté době covidové, jelikož zde nehrozí přerušení či omezení výuky. A kdo by přece jen preferoval větší osobní kontakt, může využít úvodní prezenční soustředění konané na začátku studia a seznámit se na něm také se svými lektory i ostatními studenty.

Pracovní povinnosti studiem netrpí

Časová náročnost studia na CEMI není nic, co by studenty překvapilo či zaskočilo. Vyplývá to z průzkumu mezi 184 absolventy, který provedla agentura STEM/MARK. U tří čtvrtin respondentů náročnost studia odpovídala očekávání, s nímž se na institut přihlásili, a deseti procentům dokonce studium připadalo snazší, než čekali.

Většina dotázaných absolventů nepocítila žádný dopad svých studijních povinností na pracovní život. Samozřejmě hodně záleží na zvoleném studijním oboru a na dosavadním pracovním režimu každého jednotlivce. Nicméně o výrazném dopadu studia na profesní život mluvilo pouze jediné procento absolventů. Určitým způsobem sice museli redukovat i své osobní aktivity, ale i v této oblasti více než polovina mluví jen o částečných omezeních.

Seminární práce vám vezmou pár večerů

Odevzdávání seminárních prací je častým strašákem studentů. Zejména pokud se vzdělávají při zaměstnání a seminárkám musejí obětovat večery. Seminární práce se samozřejmě odevzdávají i na institutu CEMI – s tím je potřeba počítat. Ti, kteří brali studium skutečně vážně, psaním některých seminárních prací strávili i více než deset hodin. Takových studentů je víc než polovina. Necelá polovina se obvykle vešla do pěti až deseti hodin.

Velkou výhodou při online formě studia je ale úspora času při konzultacích s lektory. Nemusíte totiž trávit čas cestou na schůzku a zpět. Komunikace s lektory probíhá na CEMI především pomocí e-mailu či prostřednictvím jiných forem online komunikace. A studenti možnosti konzultací skutečně využívají. Devět z deseti alespoň někdy konzultovalo se svým lektorem předmět zakončený seminární prací. Většina se však s konzultacemi v rámci jednoho předmětu vešla do dvou hodin.

Diplomka vám rozhodně nevezme rok života

Obáváte se, že na sepsání diplomové práce si budete muset vzít několikaměsíční neplacené volno? Z průzkumu mezi absolventy CEMI vyplývá, že tomu tak rozhodně není. Člověk s několika lety pracovních zkušeností je více efektivní a zkušený než na prahu dospělosti, a tak se diplomky nemusíte obávat.

Na přípravu zadání stačilo víc než polovině studentů pouhých sedm dní. Samotné zpracování diplomové práce jich čtvrtina zvládla dokonce do dvaceti dnů. To je počet pracovních dnů v jednom měsíci, což přeci nezní tak špatně. Další třetina měla diplomku hotovou do třiceti dní, o něco méně lidí její přípravě věnovalo delší čas.

Nejkrásnější dárek pod stromeček? Vzpomínky, které udělají radost každý den! Inspirujte se našimi tipy, jak darovat lásku1. 12. 2022

Učit vás budou experti z praxe

Vzdělávání na institutu CEMI je zaměřeno velmi prakticky. Proto není divu, že studenti nemají zájem, aby je vyučovali lidé z přísně akademického prostředí. Polovina dotázaných preferuje kombinaci akademiků s experty s praktickými zkušenostmi, necelá polovina pak upřednostňuje výlučně lektory z praxe. Když se podíváte na seznam pedagogů, zjistíte, že přesně takoví lidé na CEMI působí – a to z Česka i ze zahraničí.

Většina studentů institutu CEMI je ve věku 31 až 50 let. Vzít na sebe v této životní fázi vedle pracovních a rodinných závazků ještě studijní povinnosti, není pochopitelně snadné rozhodnutí. Odměnou vám však kromě prestiže samotného titulu MBA a nově nabytých znalostí a dovedností bude také vyšší finanční ohodnocení, kariérní postup či zisk konkurenční výhody na trhu práce. Tyto argumenty jasně hovoří pro studium na CEMI. A přidejte k nim ještě jeden další: studijní schéma je sestaveno s ohledem na vaše pracovní vytížení a prioritou je efektivní využití času.

Zdroj: CEMI/Spolupráce