Vychází nové vydání EVOLUITION, které se pokouší o redefinici homo homosexualis

Živě si vzpomínám na dobu před 13 lety, kdy začala vycházet první vydání tohoto magazínu. Inspiraci pro naši tvorbu jsme tehdy hledali převážně v zahraničních publikacích podobného zaměření. A přestože se obsah každé z nich lišil, všechny pojila jedna shodná obsahová linie, kterou jsme v začátcích vydávání převzali i my – vyobrazení gaye jako tělesně statného, svalnatého muže s výzorem Adonise, jenž se objevoval na stránkách LUI po mnoho dlouhých let.

Ne snad, že bychom se nezamýšleli nad tím, jaký je (i tímto periodikem komunikovaný) veřejný obraz muže, který se cítí být tělesně přitahován jinými muži, snažili jsme se jen odpovídat na námi vnímanou poptávku po takovém typu obsahu. A ačkoliv poptávka po fotografiích mužně působících polonahých Adonisů zcela jistě přetrvává dodnes, to, co se změnilo, je vztah, který si k nim vytváříme. 

Sociální sítě ve světě zapříčinily do té doby nepoznaný převrat. Pojí se s ním sofistikované formy komunikace, která již není omezena místně nebo časově, rozsáhlé způsoby participace na společenském dění, do nějž se v současné době zapojují i ti, jimž měla být možnost získat hlas pro veřejné šíření názorů navěky zapovězena, nebo všem nám dobře známý fenomén fake news a dezinformací. Jistě, sociální sítě přinesly světu mnoho špatného, nicméně i spoustu kladů. Jedním z nich, jímž bych rád uvedl hlavní obsahovou myšlenku tohoto vydání, je vznik příležitosti pro sdílení obsahu osobní povahy s publikem masových rozměrů. Díky platformám, které nám umožňují posílat do digitálního světa fotografie a videa odrážející střípky našich každodenních životů, jsme se stali aktivními tvůrci mediálního obrazu komunity, s níž cítíme sounáležitost. Způsob, jakým je ta která komunita veřejností vnímána, již není monopolisticky držen v rukou vlastníků vydavatelských domů, nýbrž jej pomáhají utvářet také jednotliví členové a členky komunity. Prostřednictvím svých profilů na nejrůznějších sociálních sítích. Objem takového obsahu je natolik rozlehlý a v podstatě všudypřítomný, že je velmi snadné uvědomit si, že i muž s alternativním vzhledem může být gay. Že i žena, „do které bychom to neřekli“, může žít spokojený život s jinou ženou a společně mohou vychovávat potomka. Že mezi námi existují lidé, kteří se necítí být v souladu s pohlavními znaky těla, jež obývají. A je to právě šíře tohoto spektra, jeho rostoucí a organicky se proměňující prezentace v médiích, která se stala hlavním tématem pro toto vydání…

Balancování na špičkách, vyšpulené rty a tutorialy všeho druhu aneb Když se muži na sociálních sítích chovají jako ženy9. 3. 2022

Zvolili jsme pro něj název EVOLUITION, který má zrcadlit nejen proces vývoje, jímž si toto médium za posledních 13 let prošlo, ale také jistý celospolečenský posun ve vnímaném obrazu gaye. Zatímco ještě před 13 lety byl gay v masových médiích vyobrazován spíše jako karikatura poněkud šílené lesní víly a jeho image uvnitř komunity vycházela z výše popsaného tělesného ideálu, současná doba nabízí výrazně širší zorné pole pro (re)definici homo homosexualis. I proto se na obálce magazínu objevuje Filip Jankovič se svým partnerem Karlem, které v redakci vnímáme jako ztělesnění v tomto vydání popisované proměny (evoluce, chcete-li) vzorců chápání hodnotového světa, s nímž se pojem „gay“ pojí. 

Obsah následujících stránek tak nabízí moderní a událostmi posledních let broušený pohled na každodenní bytí jednotlivců, kteří své životy sdílejí s lidmi stejného pohlaví. A nejen jich – zapomínat nesmíme ani na naše „allies“, díky jejichž přesvědčení a často také neúnavné práci můžeme dnes být tam, kde jsme. Pevně doufám, že se nám jejich prostřednictvím podaří ilustrovat to, co tvoří DNA LUI. A sice, že LGBT+ lidé měli své pevné místo ve společnosti vždy, ať už se náš veřejný předobraz tvářil jakkoliv.

Zakoupit nové vydání a podívat se na jeho podrobný obsah můžete na našem e-shopu.

Zdroj: Jakub Starý