ORG Struktura LUI 2018

 

 

VIZE MÉDIA

Být nejlepší lajfstajlový magazín na českém trhu.

 

MISE

Být každodenní inspirací pro moderní čtenáře. 

 

NAŠE HODNOTY

Respekt k jinakosti – každý jsme ve svém jádru jedinečný/á. A každý tvoříme malým dílkem pestrobarevnou společnost, jíž jsme všichni součástí a která nám dává prostor pro sebevyjádření. 

Nadhled – zachováváme si liberální přístup ke všemu, co je v souladu s legislativou, morálkou a etikou.

Otevřenost – jsme otevření novým myšlenkám, nápadům a podnětům.

Kreativita – pouze díky tvůrčí činnosti se vyvíjíme a posouváme dál. 

Nový přístup – rádi děláme věci jinak.

 

 

 

LUI REKLAMA – VELKOMĚSTŠTÍ VLCI

 

LUI REKLAMA – #FREEYOURMIND

 

 LUI – PŘEDÁVÁNÍ VÝHER Z VALENTÝNSKÉ SOUTĚŽE