Náš příběh

První tištěné číslo LUI bylo vydáno 17. listopadu 2009 a dodnes je magazín jediným českým periodikem, které je vydávané pro LGBT+ komunitu. Mezi jeho čtenáře se řadí také heterosexuální muži i ženy, kteří se chtějí se světem queer lidí seznámit. Jednou z rolí LUI tak je vytvářet most mezi dvěma zdánlivě odlišnými světy a přispívat tím k pochopení, které vede k většímu respektu.

 

Původním záměrem magazínu byla snaha ukázat, že se životy neheterosexuálních lidí příliš neliší od těch heterosexuálních. Že se všichni (bez ohledu na identitu, sexuální orientaci, politické či náboženské vyznání) potýkáme s podobnými radostmi i strastmi. Že se všichni jednou narodíme, abychom po omezený čas kráčeli tímto světem, prožívali lásky a zklamání a ve finále došli do cílové rovinky. Tento pohled na svět a úděl člověka v něm s námi ovšem nesdílí mnozí političtí představitelé, proto považujeme za nutné budovat médium, které neustále klade důraz na jednotu všech lidí a jejich rovnost před zákonem.

 

Tak jako všechno, i LUI se od doby svého vzniku mnohokrát proměnil. Změnila se ovšem pouze forma, jádro jeho obsahu zůstává stejné. Myšlenky, které si dříve nacházely zastání u pár stovek lidí, se dnes dostávají k několika stovkám tisíců čtenářek a čtenářů. Internetovou verzi LUI každoročně navštíví několik milionů lidí, kteří si zobrazí bezmála 10 000 000 stránek. Příběh LUI se tak píše každým dnem a my jsme hrdí na to, že můžeme stále být prostorem, v němž lidé nacházejí naději. Naději na rovnoprávnost a na život v moderní společnosti, v níž se každý z nás může těšit úctě a respektu.

 

Náš příběh je tak příběhem vás všech. Vás, kteří LUI znáte a alespoň jednou jste se s jeho obsahem setkali. Jste to vy, naše čtenářky a čtenáři, kdo nám neustále umožňuje naplňovat naši vizi a jednoduše zde stále být. Být zde pro vás.  

 

Děkujeme <3

LUI v průběhu let
obálky tištěných vydání