Vysvětleno: Nebinární lidé a čeština. Aneb měli bychom namísto „Martin přišel“ nově psát „Martin přišelx?“
Straight friendly
Zdroj: Adobe Stock

Vysvětleno: Nebinární lidé a čeština. Aneb měli bychom namísto „Martin přišel“ nově psát „Martin přišelx?“

„Nebinární Alžbětko promluvilo o svém životě,“ hlásal jeden z titulků, který v roce 2021 obletěl český mediální prostor. Alžbětko se dle vlastních slov necítilo jako žena, ani jako muž, ale jako „to“. Ačkoliv pod rozhovorem se samozřejmě odehrála poměrně výživná čtenářská diskuse, Alžbětko za sebou příliš viditelnou mediální stopu nezanechalo. O dva roky později však tuzemský internet doslova „zboural“ článek o nebinární Belle Ramsey. V titulku totiž mj. stálo: „Na hate komentářích jsem mělx závislost“. A v Česku bylo najednou o (nejen jazykovou) zábavu postaráno…
Mirka Dobešová Mirka Dobešová Autor
2. 10. 2023

Čeština je jazykem, který staví na mluvnických rodech. V důsledku je tedy velmi genderovaná. Díky rodům, ženskému, mužskému a střednímu, je vždy zřejmé, o kom/čem je řeč. Pomyslné „vidle“ ale do tohoto systému hází lidé, kteří svou identitu s těmito jasně vymezenými rody odmítají spojovat. Proč? Identifikují se jako nebinární. To v praktické rovině znamená, že se plně neztotožňují ani s identitou ženy, ani s identitou muže. Což samozřejmě do většinové společnosti vnáší určité zmatení v tom, kým tito lidé vlastně jsou (protože jsme jednoduše zvyklí mít na vše nějakou „škatulku“). A vedle toho vyvstává také související jazykový problém. Jak tyto lidi označovat, jak s nimi mluvit a jak o nich psát? To je otázka, kterou se aktuálně zabývá celá řada zemí, Česko nevyjímaje. 

Kdo je „nebinární“?

Možností, jak se nebinární lidé vnímají, existuje řada – mohou se cítit jako příslušníci třetího genderu, mohou gender zcela odmítat (pak bývají užívána označení jako agender, genderless ad.), stejně tak mohou svůj gender považovat za proměnlivý – a tedy mezi genderovou identitou ženy a muže střídat (tehdy lze hovořit o tzv. genderfluid lidech). Již z toho je zřejmé, že ani s oslovováním to nebude tak snadné. V angličtině se poměrně rozšířenou variantou pro označení nebinárních lidí stalo zájmeno „they/them“ (oni). V anglofonní praxi jeho užití zase takový problém není. S češtinou už je to horší. 

<Path> Homofobie má svůj vlastní jazyk! Výzkum ale ukazuje, že mladí lidé jej neužívají proto, aby ublížiliZdroj:

O britském zpěvákovi (zpěváctvu?) Samu Smithovi se tak lze již dočíst např. to, že „Sam Smith zpívali“. A úplně totéž dělali i Demi Lovato. Pro změnu zpěváctvo americké. Které však po čase oznámilo, že v jeho (jejich?) identitě převažují prvky ženství, a tak o nich/něm/ní (už se v těch zájmenech určitě také ztrácíte… a to přitom ani neřešíme skloňování zmiňovaných křestních jmen a příjmení) lze hovořit jako o ženě. Samozřejmě, je to jazykový chaos (a genderovaná čeština je v tomto případě skutečně v nevýhodě), který u některých vyvolává posměch a u jiných i pobouření a znechucení. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že pomíjivé moderní trendy doslova „przní češtinu“. Je to ale skutečně tak?

Jazykové okénko aneb historie se opakuje

Není to tak dávno, kdy čeština v mnoha ohledech pomíjela ženy. Nebyly (a dodnes v mnoha případech nejsou) viditelné, protože jazyk ovládla tzv. generická maskulina. Mužská podstatná jména, která však měla zastupovat jak muže, tak i ženy. Ačkoliv i dnes se stále na mnoha místech vítají „hosté“ (byť jsou ženami a termín „hostka“ již existuje) a jako „chemičky“ jsou vnímány spíše továrny než ženy pracující v oboru chemie, čeština se od dob, kdy ženy zcela přehlížela, skutečně posunula. Běžně již chodíme k doktorkám (přitom ještě v době mezi světovými válkami pacientům/kám léky běžně předepisovala „paní doktor“) a v armádě slouží vojákyně či vojínky. Ovšem i v minulosti se lidé přeli o to, jak by vlastně měla slovotvorba postupovat. Řada pojmenování určených ženám tak zanikla stejně rychle, jako vznikla – např. účetnice, spisovatelkyně ad. Jazyk je totiž organický, reaguje na postupující vývoj a přizpůsobuje se mu. A platí to i pro označení těch, kdo jsou nebinární. 

Tipy redakce

*/x…?

Hvězdičky, lomítka, střední rod, množné číslo… anebo třeba i zmiňované užití koncovky –x. Přesně tak se s nebinaritou snažíme vyrovnávat v médiích. Zatímco užití množného čísla je ještě i pro následnou reprodukci relativně snadné, mnohem komplikovanější je to s osobou jménem Bella Ramsey (ano, přiznávám, že sama nevím, jak ke skloňování křestního jména vlastně přistoupit), která (míním osobu – a osoba je alespoň mluvnicky vždy rodu ženského, naštěstí) „mělx závislost“. A nakonec je vlastně jedno, jestli ji „mělx“, „měl*“ či „měl/a“. Vyslovit kteroukoliv z těchto variant je přinejmenším problematické. Ačkoliv ale konkrétně varianta s koncovkou –x upoutala opravdu masivní pozornost, což byl možná i účel, a někteří mohli nabýt přesvědčení, že od nynějška si již ani v jazyce nemůžeme být ničím jistí, jazykovědci, resp. konkrétně jazykovědkyně, zachovávají klid. A my všichni bychom měli taky.

  

V prvé řadě: nebinárních lidí v Česku žije kolem tří procent. Je to nepochybně dost na to, aby bylo namístě začít jejich identitu v jazyce zohledňovat, přesto se ale nejedná o zástupy lidí, kteří by navíc v jednom šiku usilovali o to, abychom přepsali jazyková pravidla. Ostatně, jak již bylo naznačeno, nebinarita má řadu forem a ne každý/á nebinární se cítí být „jimi“. Čeština tak prostě reaguje na situaci – a reaguje flexibilně a kreativně. Jak tedy např. uvedla v jednom z rozhovorů na dané téma jazykovědkyně Jana Valdrová, ačkoliv tvary jako „mělx“, „bylx“ apod. nyní vypadají zvláštně a budí dojem, že taková slova neexistují, přesně tatáž situace byla v jazyce vždy. Každé slovo někdy v minulosti neexistovalo – a pak se ukázala jeho potřeba, a tak vzniklo. A třeba časem zase zaniklo nebo brzy zanikne, protože jej lidé již neužívají, jelikož ztratilo na významu (např. groši už neplatíme, a tak se z jazyka dané slovo vytratilo), nebo jej nahradilo označení nové a lepší (na to obrazně „dojel“ bicykl, kterému dnes již nikdo neřekne jinak než „kolo“). Nic z toho přitom nezpůsobilo jazykovou apokalypsu. A úplně stejně to tedy je/bude i se způsoby označování nebinárních lidí. „Nevypadá to, že by se kvůli tomu zhroutila čeština jako systém, nebo že by to ublížilo vyjadřování,“ dodala pak Valdrová specificky ke koncovkám –x. 

Zdroj: Giphy

Podobné stanovisko pak zastává i další jazykovědkyně Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český. Dle ní až čas ukáže, který z nových zápisů je nejlepší a nejpřijatelnější a který se ustálí. Nakonec to nutně nemusí být ani jeden z těch, které se aktuálně v českých médiích objevují. Jazyk je totiž v pohybu a kreativitě se meze nekladou – i když své limity mít může (jazykový purismus je toho důkazem, taková „čistonosoplena“ se prostě neosvědčila). A to je nakonec dobře. I když hvězdičky, lomítka či x-ka nyní budí velké vášně, dost možná, že za pár let se těmto nápadům budeme smát podobně jako oné čistonosopleně.  Ostatně, jak shrnula i Ivana Svobodová pro magazín Newsroom, „čeština se vyvíjí s tím, jak ji používají lidé – nyní se objevil nový jev, který musí být nějak akceptován a zaznamenáván.“ A je nepochybně namístě zdůraznit slovo „akceptován“. 

<Path> „Nastal čas, aby Netflix natočil dokument o teplých černých ledních medvědech,“ myslí si filmoví a televizní diváci. Byl skutečně dříve svět v pořádku?Zdroj: Mirka Dobešová, anonymní respondenti

Respektujme se!

V kontextu celé diskuse o změně jazykových pravidel nejde o nic jiného než o přijetí a respekt vůči druhým a jejich identitě. A tento respekt lze vyjádřit právě projevenou snahou identitu člověka reflektovat v tom, jak s ním/o něm mluvíme/píšeme. Zvolená forma však není dogmatem. Sami nebinární lidé si toho jsou často vědomi a přijímají fakt, že pro mnohé je obtížné se v pro ně nové (nejen jazykové) situaci zorientovat. A také to akceptují. Vždyť i Sam Smith již uvedli, že se občas v užití zájmen spletou. Proto se nezlobí, pokud se ve volbě správného zájmena zmýlí i někdo jiný. „Změny jazyka vyžadují čas. Někdy se člověk prostě splete a je to úplně v pořádku,“ uzavřeli. Ovšem ta snaha, ta se počítá vždycky.

Zdroj: Mirka Dobešová

Populární
články

Speciální nápoj by pomohl i řidičům, kteří si dali pivo, ale potřebují zase rychle vystřízlivět
AKTUALITY

Přepískli jste to s alkoholem? Vědci vytvořili drink, který snižuje hladinu alkoholu v krvi. Za půl hodiny vystřízlivíte o 50 %

Autor: Martin Lyko
Ženský a mužský mozek? Mýtus!
TĚLO & MYSL

Nic jako „ženský“ a „mužský“ mozek neexistuje, není ani důvodem, „proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“, dokazuje výzkum

Autor: Mirka Dobešová
Muži prý psychickými potížemi trpí méně často než ženy - faktem ale je, že o nich spíš jen tolik nemluví
TĚLO & MYSL

Deprese a úzkosti na každém kroku: většina Čechů zažívá psychickou nepohodu, nejvíce mladí lidé a ženy. Proč muži své problémy zastírají?

Autor: Mirka Dobešová
Vánoce mají být hlavně symbolem radosti
TĚLO & MYSL

Máte problém vybrat vánoční dárek? Nebojte, je to jednodušší, než si myslíte!

Autor: Michal Černý
„Gay“ sice znamená „veselý“, ale tahle identita s sebou nese větši pravděpodobnost depresí a dalších duševních problémů
LIDÉ

Teplý, duhový a deprimovaný: Proč jsou deprese a další psychické poruchy u LGBT+ lidí tak časté

Autor: Martin Lyko
Busta císaře Elagabala
AKTUALITY

Nebyl to muž, ale transgender žena, tvrdí o krutém římském císaři britské muzeum. O vládci Elagabalovi tak mluví v ženském rodě

Autor: Martin Lyko
Nejlepší plastika je taková, která nevypadá jako plastika – tímto směrem se ubírá současný trend estetické medicíny
TĚLO & MYSL

VIDEO: Animace ukázala, jak špatně mohou dopadnout plastické operace. Co se může zvrtnout a proč někdo nepozná, že už má dost?

Autor: Martin Lyko
I dnes někteří žijí "dvojí život"
LIDÉ

„S partnerem žiju dva roky, že jsem gay, ale mí rodiče nevědí,“ shrnuje Václav. Netolerantní rodinu ale nemá, v čem je problém?

Autor: Mirka Dobešová
Pobyt v přírodě může být velmi obohacující
TĚLO & MYSL

Pravidlo 20-5-3 zajistí lepší psychickou pohodu, kondici i zdraví. Týká se minut, hodin a dnů, co po tuto dobu přesně dělat?

Autor: Mirka Dobešová
Díky papeži Františkovi se Vatikán více otevírá queer lidem
AKTUALITY

Papež poobědval s transgender ženami. „Cítíme se díky němu víc jako lidé,“ dala se slyšet jedna ze spolustolovnic

Autor: Martin Lyko

E-Shop