Že gayové nepatří do armády? Hluboko v historii tvořily elitní bojovou jednotku jen samé gay páry! A důvody k tomu byly dost logické

Představa vztahu mezi osobami stejného pohlaví byla v minulosti prakticky zapovězená, podobně jako třeba působení gayů v armádě. Jenže pokud se podíváme skutečně hluboko do historie, zjistíme, že nic není takové, jak se na první pohled může zdát…

Ačkoliv v moderní společnost byly stejnopohlavní vztahy skutečně až donedávna tabu a „homosexuální sklony“ byly také rozličně trestány, ve starověké Mezopotámii, v některých oblastech Číny a také ve starověkém Řecku a Římě byly různé formy svazků osob stejného pohlaví možné. A podobná byla situace také v armádě, tolik ryze maskulinní instituci. V ní byly stejnopohlavní vztahy kriminalizovány a mužům-gayům hrozilo z tohoto důvody i propuštění. Ve 40. letech minulého století pak byla homosexualita považována dokonce za duševní chorobu, která přijetí do armády znemožňovala. A tak skutečnost, že v minulosti tomu bylo jinak a lidé byli vlastně osvícenější, se může zdát úplně nemožná. Jenže…

Janis Sidovský & Pavel Vítek: Chceme manželství pro všechny, protože jenom to znamená, že bychom měli plná práva a byli společností přijatí30. 11. 2022

Tak trošku gay armáda

I když představa o armádě jako o uskupení, do nejž je vstup gayům zapovězen, se může zdát docela univerzální napříč časem, faktem je, že dokonce existoval jeden specifický bojový oddíl, který byl tvořen výhradně gayi, potažmo gay páry. Jmenoval se The Sacred Band of Thebes a v Thébách ve 4. století před naším letopočtem jej tvořili profesionálně vycvičení bojovníci, kterých si tento řecký městský stát nesmírně cenil. Důvodem bylo i to, že všichni válečníci, kterých bylo celkem okolo tří stovek, byli skuteční profesionálové, což v dané době rozhodně nebylo samozřejmostí. A proč a jak vlastně tento skutečně netradiční bojový oddíl vzniknul?

V době, kdy Sparťané obsadili thébskou citadelu a obyvatelé Théb museli o pomoc požádat Athéňany, uvědomili si, že nutně potřebují elitní bojovou divizi, aby se v případě, že by se situace v budoucnu opakovala, mohli efektivně bránit. A tak pod záštitou jediného tehdejšího armádního celku, Thébské armády, začala vznikat právě unikátní bojová jednotka, jejímž sestavením byl pověřen Gorgidas. Ten si členy svého „pluku“ vybíral nejen kvůli jejich fyzickým vlastnostem a vojenským zásluhám, ale i proto, že byli gayové. Ačkoliv dnes nikdo přesně neví, proč Gorgidas zvolil zrovna toto kritérium, někteří se domnívají, že se nechal inspirovat spisem řeckého filozofa Platóna, The Symposium (otázkou však je, kdy dílo vzniklo, o čemž se dodnes učenci přou – další teorií tak je, že Platón v rámci obsažených fiktivních dialogů jednoduše popisuje již žitou praxi). V každém případě ale filozof ve svém díle píše, že „pokud by stát nebo armáda byly tvořeny milenci a jejich láskami, ti by byli by těmi nejlepšími vůdci, zdržovali by se veškeré potupy a napodobovali jeden druhého ve cti – a když by bojovali bok po boku toho druhého, ačkoliv by jich byla pouhá hrstka, přemohli by svět.“

Elitní bojovníci dosahující kvalit spartské armády

A tak vznikl The Sacred Band of Thebes čítající na 150 gay párů, kdy dvojice byly obvykle tvořeny mužem starším a mladším, který byl v boji méně zkušený. Nakonec – tento typ vztahů, kdy byla udržována určitá gay náklonnost mladších mužů k jejich starším mužským partnerům/učitelům – se stal pro starověké Řecko typickým. Je ale faktem, že historici se shodují, že v případě této armády byly gay vztahy udržovány skutečné více za účelem předávání vědomostí a dovedností než za účelem vztahu, jelikož starší muži působili jako ochránci a vzory pro ty mladší. Samotný název, resp. termín „posvátný“, pak prý odkazuje k posvátnému slibu přijatému mezi milenci, resp. mezi starším, dominantním a aktivním milencem, a jeho láskou, tedy mužem mladším a pasivním, před svatyní Iolause (synovce Herkula) v Thébách.

Jednotka elitních bojovníků pak vykazovala špičkovou formu, na níž také průběžně pracovala – bojovníci tedy volný čas trávili vojenským výcvikem, fyzickým cvičením a dle dochovaných dokumentů se válečníci věnovali také zápasům a pořádali různé soutěže. Ovšem jejich aktivity byly obohaceny také o tanec – předpokládalo se totiž, že díky zapojení se do umění budou vojáci všestrannější. A vzhledem k tomu, že Gorgidas byl bývalým důstojníkem kavalerie, je docela pravděpodobné, že členové jeho jednotky tříbili také své jezdecké dovednosti. V souhrnu by tak bylo možné říci, že The Sacred Band of Thebes vykazoval bojové schopnosti srovnatelné s elitními bojovníky Sparty. Ostatně, to, že se jedná o oddíl skutečně špičkový, mohl prokázat v několika bitvách, jichž se zúčastnil.

Polykání spermatu má řadu benefitů. Jak „nevábnou tekutinu“ proměnit v pomyslnou lahůdku?11. 11. 2022

Ačkoliv vzestup a působení The Sacred Band of Thebes měl poměrné krátké trvání, jelikož síly bojovníků byly brzy oslabeny po mnoha odvrácených útocích, přesto se tito bojovníci zapojili společně s Athénami do boje proti Filipu II. Makedonskému. Protivník byl sice ve značné přesile, ale thébští bojovníci odmítli ustoupit, a tak bojovali až do chvíle, než padl poslední z nich. Padlí pak byli pohřbeni v hromadním hrobě a během 19. století bylo na místě bitvy u Chairóneie (338 př. n. l) vykopáno na 254 kosterních pozůstatků mužů rozložených v sedmi řadách. Údajně se jedná právě o pozůstatky této unikátní bojové skupiny tvořené výhradně gayi…

Zdroj: militaryonesource.mil, heritagedaily.com, worldhistory.org, greekreporter.com, sofrep.com, historydaily.org,