Recyklace, konzumace dortů či sledování západu slunce – co vše (a proč) může v očích druhých udělat z muže „jasného“ gaye?

Možná jste se s tím již setkali – anebo jste se něčeho podobného sami, byť třeba nevědomky, dopustili – zaškatulkování muže do kategorie „gay“ na základě nějakých jeho vnějších projevů. Může jich být spousta, některé jsou ryze „klasické“ (rozumějte, jsou v souladu se zažitými stereotypy), jiné mohou i překvapit (koho by jen napadlo, že třeba zájem o ekologii může být skutečně považován za indikátor mužské homosexuality?). Co vše tedy může většinová společnost považovat za „signál“, že muž je gay? A z čeho vůbec podobná přesvědčení plynou?

Klasické rčení nabádá k tomu, abychom za vším hledali ženu, a v případě označování mužů za gaye je to do jisté míry také tak. Ačkoliv základním problémem je v tomto případě nedostatečná maskulinita, ta je odvozena od toho, že co není mužské (=cokoliv ženského), je vlastně špatné. Jakmile tedy muži překročí kulturně vytyčené limity, jakoby na svět rovnou mávali duhovou vlajkou. Sociologové přitom již delší dobu zastávají názor, že základní složkou maskulinity v moderní kultuře je homofobie. Ostatně, jeden z těchto sociologů, Michael Kimmel, ve svém textu „Masculinity as Homophobia“ tvrdí, že „homofobie je ústředním organizačním principem soudobé kulturní definice mužství“. A jelikož homosexualita je spojována s ženskostí, právě feminizující a anti-gay stanoviska vlastně slouží jako základní mechanismus pro nastavování a udržování hranic maskulinity.

Stručně řečeno: pokud se muž jakkoliv vymyká genderovým normám a nenaplňuje tak představu o tom, jak by muž měl vypadat a chovat se, je jeho mužství okolím usměrňováno tak, že je zpochybněna jeho heterosexualita. „Homofobie, tedy strach z toho, že budou vnímáni jako gayové, ne jako skuteční muži, nutí mužskou část populace k tomu, aby zveličovala všechna tradiční pravidla mužství,“ píše také Kimmel. Ovšem pojďme se přesunout od teorie do ryzí praxe. Kvůli čemu všemu tedy mohou být (heterosexuální) muži svým okolím považováni za gaye?

Oděvní značka C&A modernizuje svou image. Důraz klade nejen na dostupnost, ale také na udržitelnost a inkluzi19. 10. 2022

Stereotypy pro každého

Samozřejmě, že v prvé řadě nelze opomenout ryze „klasické známky“ mužské homosexuality. Ty jsou v obecné rovině spojovány se vším, co je ženské, jelikož zženštilost u mužů je nežádoucí, potažmo je prostě gay. „Homosexualita a ženskost jsou velmi úzce propojené. Ale dokud si myslíme, že homosexualita je o zženštilosti mužů – a pokud si myslíme, že dokážeme určit, že je muž gay, pokud se chová žensky – pak nelze jasně říci, co je hnacím faktorem homofobie,“ píše mj. Kimmel. Není tedy divu, že např. podle výzkumu realizovaného na amerických středních školách je „indikátorem“ homosexuality zájem o tanec, přílišné projevy emocí, zájem o módu a také neobratnost v navazování vztahů s dívkami.

A právě od spojení se ženami se odvíjí i celá řada dalších (často docela bizarních) stereotypních představ, které mužům nálepku „gay“ přisuzují. Jakých činností by se tedy (minimálně dle některých) měli muži, kteří nechtějí být považováni za gaye, raději vyvarovat?

1. Recyklace

Podle výzkumu z roku 2019 je jedním z důvodů, proč tolik mužů odmítá ekologii a třeba i recyklaci a obecně udržitelné chování apod., to, že se bojí, že tyto činnosti zpochybní jejich heterosexualitu. Zájem o druhé, planetu či přírodu je totiž stereotypně ženskou doménou. A optikou majority (nebo snad jen heteromužů, kdo ví) je tak každý muž u kontejneru na tříděný odpad prostě gay…

2. Konzumace dortů a dezertů

Ano, je to bizarní, ale není to tak dávno, co internet doslova žil řešením toho, nakolik gay je, když muž jí dort, resp. když si dort objedná třeba na rande se ženou (to by pro ni prý mělo být varovným signálem). I když autorka původního tweetu se dočkala víceméně internetového lynče a uživatelé sociálních sítí následně její teorii s nadsázkou rozšířili o celou řadu dalších nápadů, jaká jídla (resp. jejich konzumace) by mohla z mužů v očích druhých dělat gaye (např. zmrzlina, míchané koktejly ad.), rozhodně nelze říct, že podobně jako ona nesmýšlí celá řada dalších…

Zdroj: Giphy

3. Sledování západu slunce

Dalším tématem, které sociálními sítěmi rezonovalo, bylo spojení homosexuality se sledováním západu slunce. Inu, romantičky jsou přeci ženy, takže rozněžňovat se nad hrou barev, které právě při západu slunce zalijí krajinu, to je prostě gay! Tedy, minimálně si to myslel jeden z uživatelů Twitteru, který sdílel právě fotku západu slunce s popiskem: „jsem heterosexuál, ale tohle je neuvěřitelné“. Tak až příště budete něco fotit, nezapomeňte vyhodnotit, zda byste raději spolu s fotkou neměli zveřejnit i vaši sexuální orientaci. Pro jistotu.   

Věk odchodu do důchodu má růst, do penze chtějí ale i třicátníci. Formují se do hnutí, jež usiluje o možnost brzy nepracovat22. 11. 2022

Ačkoliv samozřejmě to, co vyprodukuje internetová komunita, nutně nemusí být bernou mincí, pokud bychom se vrátili k datům vědecky podloženým, faktem je, že v podstatě všechny aktivity, které jsou a priori spojovány se ženami, mohou v případě, že se jim oddají muži, způsobit jejich zaškatulkování jako gayů. Po recyklaci, konzumaci dortů či sledování západu sluce by tak bylo možné pokračovat prakticky donekonečna. Příliš gay tak klidně může být záliba v užívání kosmetických produktů, láska ke květinám nebo konzumace brunche.

Vlastně by tak bylo možné říci, že zatímco se postupem času mění postoje majoritní společnosti vůči gayům, to, co si lidé myslí o tom, jak by se měli chovat správní (heterosexuální) muži, se příliš nezměnilo. Nakonec je možné ptát se – je špatné být (byť třeba i domnělým) zženštilým mužem, protože je to vlastně důkaz homosexuality? Nebo je špatné být gay, protože pak je muž vnímán jako zženštilý? Nebo je to špatné oboje? Těžko říct. Nakonec bude asi nejlepší – namísto snahy najít odpověď – jít ven a kochat se západem slunce s koktejlem a kusem dortu v ruce…

Zdroj: psycnet.apa.org, soar.wichita.edu, out.com, pride.com, pinknews.co.uk, dmagazine.com