Banky už nejsou mužským světem. MONETA téměř odstranila rozdíl mezi platy mužů a žen a exceluje v genderové rovnosti

Skupina MONETA se jako jediná česká firma již potřetí dostala do prestižního Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg. Jedná se o exkluzivní výběr 418 společností z celého světa a MONETA v něm letos dokonce výrazně zlepšila své hodnocení. Za jejím úspěchem stojí řada opatření, která pomáhají vytvářet skutečně férové pracovní prostředí pro zaměstnance i zaměstnankyně. Patří mezi ně nízká nerovnost v odměňování mužů a žen, inkluzivní firemní kultura, důsledná prevence a politika v případě sexuálního obtěžování nebo rozvojový program pro talentované ženy.

Rozdíly v platech mužů a žen má MONETA minimální

Pay gap neboli průměrná nerovnost v odměňování mužů a žen je velkou bolestí mnoha firem. Česká republika je s 18,9% nepoměrem ve výdělku mužů a žen pátou nejhorší zemí Evropské unie. V rámci celé skupiny MONETA byl pay gap v roce 2020 5,19 % a loni se ho dokonce podařilo snížit na 2,79 %.

„Spravedlivé odměňování, poměrné zastoupení žen ve vedení banky a podpora jejich profesního růstu je pro nás logickou a strategickou prioritou. Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo v Monetě před třemi lety tento trend nastartovat a hodláme v něm i nadále důsledně pokračovat. Genderová rovnost není bojem žen proti mužům, ale příležitostí vytěžit z lidského potenciálu maximum pro úspěch, ze kterého může na konci dne těžit celá společnost,“ prohlásil generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Spurný.

MONETA podporuje podnikatelky

Kromě politiky spravedlivého odměňování se MONETA do Indexu dostala i díky své podpoře žen podnikatelek. Již druhým rokem ve spolupráci s EGAP nabízí unikátní podnikatelský úvěr pouze pro ženy. Dveře mezi 418 nejférovějších firem světa jí otevřela také vysoká míra zastoupení žen ve středním a vyšším managementu včetně pozic v oblasti IT nebo Risku a ucelený balíček péče o zaměstnance a zaměstnankyně navracející se z rodičovské dovolené.

V celkovém procentuálním hodnocení se MONETA meziročně zlepšila o 11,3 %, když z úrovně 71,33 %, dosažených v roce 2020, vzrostla na aktuálních 82,63 %. Průměrná hodnota všech společností z finančního sektoru zařazených do indexu je na 72,69 %, celkové průměrné skóre všech 418 společností je 71,11 %. Skupina MONETA tím prokázala, že v otázkách diverzity a inkluze obstojí i v mezinárodním srovnání.

Téměř polovina zaměstnankyň pracuje na seniorních pozicích

„Zařazení do Indexu Bloomberg jsme si zasloužili mimo jiné i kvůli míře zastoupení žen mezi našimi zaměstnanci. Z celkového počtu více než 3 000 zaměstnanců představují 65 % dámy, téměř 40 % z nich působí v seniorním a skoro 50 % ve středním a nižším managementu firmy. V rámci naší strategie diverzity se zaměřujeme i na profesní růst žen, proto jsme velmi hrdí na to, že z celkového počtu povýšených zaměstnanců téměř 60 % tvořily ženy,“ dodala ředitelka HR Skupiny MONETA Klára Escobar. 

Dvě mámy zařídily malé Melanii útulný domov v duchu minimalismu. Podívejte se na nejkrásnější domácnost v Teplicích22. 4. 2022

Banka zřídila již v roce 2020 vlastní kontrolní a poradní orgán představenstva nazvaný MON FAIR, který dohlíží na genderovou vyváženost ve firmě, na rovné odměňování mužů a žen pracujících na stejných pozicích, na diverzitu mezi zaměstnanci nebo na inkluzi hendikepovaných. Na základě aktivit této komise vyplácí například MONETA rodičům z řad svých zaměstnanců finanční příspěvky na náklady spojené s hlídáním dětí či s financováním předškolních zařízení.

Index genderové rovnosti Bloomberg

Aby mohly společnosti usilovat o zahrnutí do Indexu genderové rovnosti, musí zveřejňovat relevantní data poskytující komplexní vhled do jejich aktivit a investic v oblasti genderové rovnosti na pracovištích i v komunitách, kde působí. Globálně stanovovaná měřítka společnosti Bloomberg poté na základě těchto informací porovnávají rovnost žen a mužů v pěti oblastech: ženy ve vedení a rozvoj talentů, rovné odměňování žen a mužů, inkluzivní kultura, prevence a řešení sexuálního obtěžování a pro-ženská značka. Údaje o tom, jak firmy přistupují k rovnosti pohlaví, mimo jiné rozšiřují spektrum environmentálních, sociálních a správních údajů dostupných pro investory.

Bloomberg Gender-Equality Index hodnotí chování v oblasti genderové rovnosti u společností ze 45 zemí a regionů celého světa. V letošním roce aspirovalo na zařazení do Indexu celkem 550 společností, včetně zástupců například z Kolumbie, Peru nebo Pákistánu. Společnost Bloomberg nakonec do Indexu pro rok 2022 zařadila 418 společností z jedenácti sektorů byznysu. MONETA do něj byla poprvé zařazena v roce 2020, doposud zůstává vůbec jedinou společností z České republiky, která v indexu figuruje.

Zdroj: MONETA