Významná evropská queer média se spojila, aby byl jejich hlas víc slyšet. Český LUI je mezi nimi

Co si budeme povídat, queer témata nebývají v běžných médiích zastoupená v plné šíři. Lesbický polibek dvou zpěvaček na pódiu nebo diskuze o manželství, v níž polovinu času dostanou odpůrci, přece jen není to, co by život a starosti LGBTQIA+ lidí plně pokrylo. Proto je důležité, že existují média přímo zaměřená na LGBTQIA+ tematiku, která se různých témat nebojí a prozkoumají je do hloubky. V Evropě právě vznikla první asociace LGBTQIA+ médií nazvaná ELMA, jejímž členem je i český LUI.

Queer média se propojují

I když zastoupení LGBTQIA+ lidí v současných zahraničních seriálech díky zařazování queer postav rychle stoupá, je potřeba šířit především odžité příběhy skutečných osob. Právě v tom hrají klíčovou roli média zaměřená na queer publikum. Deset významných evropských LGBTQIA+ médií nyní spojilo své síly, aby dalo příběhům z queer komunity silnější hlas a přispělo k boji proti homofobii ve všech jejích podobách.

Nově založená asociace ELMA (European LGBTQI+ Media Association) bude propojovat mediální tituly i jednotlivé novináře, aby sdíleli přístup k informacím, kontaktům a zdrojům, mohli se zapojit do celoevropských kampaní a vzájemně se podělit o zkušenosti. Zakládajícími členy asociace jsou Shangay (Španělsko), Antivirus (Řecko), Humen (Maďarsko), Winq (Nizozemsko), Garçon (Francie), Means Happy (Španělsko), Jeanne (Francie), T-Zine (Řecko), LUI (Česká republika) a Ket (Belgie).

Queer Evropané se stále cítí diskriminováni

Pro LUI není mezinárodní spolupráce nic nového. Už v roce 2019 byl národním partnerem pro Česko i Slovensko při sběru dat pro druhý EU LGBT výzkum, který provedla FRA – agentura Evropské unie pro základní práva. Výzkumu se zúčastnilo 140 000 LGBTI respondentů a respondentek, z České republiky se podařilo shromáždit přes 3500 vyplněných dotazníků.

Výzkum ukázal, že LGBTI lidé napříč Evropou se nadále na každodenní bázi setkávají s diskriminací. Například 61 % se jich raději na ulici nedrží za ruku, protože se obává negativních reakcí, nadávek, nebo i fyzických výpadů. Skóre pro Česko bylo o něco lepší, u nás se nikdy nebo téměř nikdy na veřejnosti za ruku nechytne 48 % respondentů.

Diskriminováno se kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě cítí 31 % LGBTI Evropanů a Evropanek, 11 % jich bylo v posledních pěti letech před vyplněním dotazníku fyzicky nebo sexuálně napadeno. Pouze jeden z pěti takových incidentů byl nahlášen policii.

Evropský výzkum LGBTI: Skoro půlka queer lidí v Česku se na ulici nevodí za ruku. Které země jsou na tom ještě hůř a kde se na veřejnosti můžete i políbit?11. 11. 2020

Společně proti homofobii

„Žijeme v nejisté době a je fakt, že evropská LGBTQIA+ komunita je zvláště zranitelná v oblasti rovného přístupu ke zdravotní péči, v ekonomických otázkách a vůči projevům homofobie, lesbofobie, bifobie a transfobie. ELMA je vyjádřením toho, že evropská LGBTQIA+ komunita chce být slyšet a chce stát jednotně proti strachům a násilí ve všech jeho formách,“ řekl Giannis Papagiannopoulos, spoluzakladatel řeckého časopisu Antivirus a prezident ELMA.

Jedním z prvních společných počinů deseti členských LGBTQIA+ titulů bude velký čtenářský průzkum, který ELMA uskuteční ve spolupráci s Visit.Brussels and VO Citizen.

Zdroj: ELMA