První gay pár historie dělal faraonovi nehty, před cihlami ve Stonewallu létaly koblihy v Los Angeles – aneb neznámé momenty queer historie

History je his story – neboli celé lidské dějiny jsou vyprávěním z pohledu bílého heterosexuálního muže. Queer historie zůstává obvykle stranou, a přitom nabízí spoustu silných, inspirativních, ale i humorných momentů. Pojďme se podívat na pár historických okamžiků, o nichž vám dějepisářka zaručeně nevyprávěla.

Nejstarší gay pár v historii splňuje ty nejstereotypnější představy

LGBTQ+ lidé tady vždycky byli, jsou a budou. S tím žádný homofob nic nenadělá, i kdyby sebevíc chtěl. A kdo byl prvním známým párem stejného pohlaví v celé lidské historii? Dva drahoušci z roku 2400 před naším letopočtem z egyptského města Saqqara. Nianchchnum a Chnumhotep se členům dvora starali o bezchybnou manikúru a patřili k trošce vyvolených, kteří se směli dotknout faraona. Byli životními partnery a byli spolu nakonec i pohřbeni v pozici, v jaké se tradičně pohřbívali manželé – v těsném objetí, nos na nos. Hieroglyf na jejich hrobě říká: „Spojeni v životě, spojeni ve smrti.“

Když archeologové jejich hrob v roce 1964 odkryli, dali mu jméno Hrob dvou bratrů. Povídali, že mu hráli! Žádní bratři, ale pár, který už ve své době splňoval všechny stereotypní představy o gayích – kromě toho, že faraonovi dělali nehty, byli také jeho oblíbenými důvěrníky, s nimiž mohl skvěle probrat dvorní drby. Asi proto je pak odměnil tak výstavním hrobem. „Hrob dvou bratrů“ ovšem není jediným případem, kdy se předpojatí archeologové nakonec divili. Vždyť i slavní milenci z Modeny se ukázali být oba mužského pohlaví.

Součástí samurajské kultury byl i gay sex

Stará japonská kultura vůbec nebyla nepřátelská vůči homosexualitě a bisexualitě. Dokonce styk mezi dvěma muži idealizovala. Od 12. století získali výsadní postavení ve společnosti samurajové, kteří respektovali pravidla buddhismu včetně tradice nanšoku – mladého chlapce vychovával starší „kamarád“ a mnohdy mezi nimi vznikl romantický vztah, který byl považován za normální a žádoucí. Synové samurajů byli vychováváni v buddhistických klášterech tímto způsobem. Existoval dokonce návod pro mužskou lásku zvaný saiseki (larva bource morušového), který poskytoval rady z oblasti sexu i úpravy těla. Během staletí se staly běžnými i veřejné domy s mužskými prostituty, erotická literatura a obrázky.  

A do toho všeho připluly v roce 1853 první americké lodě. Japonsko se po 200 letech izolace začalo otevírat západní kultuře a přebírat západní vzory. Jedním z nich byla bohužel silná homofobie. Tradice nanšoku se brzy z hlavního proudu dostala na samý okraj společnosti a japonské elity přijaly představu intimního kontaktu dvou osob stejného pohlaví jako něčeho nepřirozeného. V letech 1872 až 1882 dokonce v Japonsku začaly platit zákony zakazující homosexuální styk, ale samurajové se proti nim důrazně ohradili. Odmítavý postoj vůči LGBTQ+ však už v Japonsku zůstal až do dnešní doby.

„Sex jsem měl jen párkrát. Nechybí mi a vadí mi, že se všude příliš řeší,“ podivuje se posedlosti erotikou muž z Prahy9. 5. 2022

They bývalo nejpoužívanějším zájmenem angličtiny

Zavádění genderově neutrálního zájmena they v angličtině, které je v poslední době stále častější kvůli zohledňování genderově nekonformních lidí, není žádný nový trend. Jen se vrací to, co kdysi bývalo naprosto běžnou záležitostí. Až do 19. století bývalo they/them v anglickém jazyce nejpoužívanějším zájmenem. Najdeme ho v dílech Shakespeara i Jane Austenové. Pak ale lidé mluvící anglicky zatoužili po rodech, jak je měla i latina. They se proměnilo v he/him a she/her.

Tím ale zmizelo elegantní jazykové řešení případů, kdy mluvčí nezná rod těch, k nimž mluví. Už novinový komentář z roku 1875 uváděl, že místo jednoduchého oznámení „Every passenger must pay their fare on entering their car“ bude zapotřebí použít dvě zájmena: „Every passenger must pay his or her fare“. Anebo bude nutné jeden rod prostě vynechat – samozřejmě že to bude ten ženský. Tento způsob vyjadřování byl ve své době moderní a trvalo víc než století, než byly výhody genderově neutrální mluvy opět odhaleny.

Mimochodem, 254 z celkem 378 popsaných jazyků nepoužívá zájmena indikující rod. Nám Čechům a Češkám to nejspíš přijde překvapivé, protože právě náš jazyk dává rod všude, kam to jen jde. Proto se ve snahách o větší inkluzivitu češtiny někdy vrací onikání – do českého jazyka proniklo z němčiny a udrželo se v 18. a 19. století, počátkem 20. století postupně vymizelo.

„Chtěla bych, aby se při coming outu brala na zřetel zranitelnost i druhé strany,“ říká žena, která ztratila vztah se synem27. 5. 2022

Stonewall nebyl prvním protestem proti policejní šikaně

Když se řekne queer historie, asi každého nejdřív napadne slavný Stonewall. Byla to bitka návštěvníků newyorského gay baru, kteří si v roce 1969 pro jednou nenechali líbit policejní šikanu a vzbouřili se. Policisté zásah těžce nezvládli, osazenstvo klubu se zabarikádovalo a na pomoc mu přišli další queer lidé z okolí. Výsledkem Stonewallu byla nejen ostuda pro newyorskou policii, ale také vznik moderního LGBTQ+ hnutí a tradice pride pochodů. I když jsou stonewallské nepokoje oslavovány jako historický milník, nebyly prvním okamžikem, kdy se queer komunita v čele s trans lidmi postavila šikanóznímu chování policie.

Už deset let předtím se odehrál incident v Los Angeles, v nonstopu zvaném Cooper’s Do-Nuts, kde se scházela rasově rozmanitá komunita trans lidí, gayů i veksláků. V květnu 1959 do podniku vstoupila dvojice policistů a začala kontrolovat občanky. Sebrala dvě trans osoby, dva veksláky a mladého muže, který se tu rozhlížel po nějaké společnosti. Když se je policisté snažili všechny nacpat do zadní části svého vozu, jeden z mužů se proti tomu začal ohrazovat. Vznikla hlasitá hádka, do níž se ochotně zapojilo osazenstvo nonstopu a pomocí nedopitých kelímků, okoralých donutů a různých odpadků dalo najevo svůj názor. Policisté se proti davu museli ukrýt v autě a zavolat posily. Oblast byla po zbytek dne uzavřena. Padesátá léta ale ještě nepoznala pořádnou svobodu, a tak plameny neposlušnosti zhasly stejně rychle, jako vzplály. Nicméně právě tato událost bývá považována za vůbec první projev odporu LGBTQ+ lidí proti policejnímu násilí v USA.

Zdroj: Wikipedia.org, Pinknews.com, Egyptology.com, Queermaps.org,