Hledají se hrdinové nového pořadu o utlačovaných heterosexuálech. Zašlete nám vaše tipy

V posledních dnech jsme svědky několika ne moc veselých událostí. Ať už je to situace pro LGBT+ komunitu v Maďarsku či nedávný výrok prezidenta Miloše Zemana k transgender osobám. Stále si někteří lidé myslí, že LGBT+ komunita může žít zcela svobodně?

Vypůjčili jsme si velmi trefný komentář od autora, který si říká JQr. Ten hovoří o konkrétních situacích, které LGBT+ komunita zažívá dnes a denně a zároveň zajímavým způsobem reaguje na komentáře mnohých odpůrců LGBT+ komunity, kteří hovoří o tom, jak se po neustálém „nátlaku a propagaci“ komunity cítí být utlačováni. Níže pár řádků k zamyšlení, které na žádost autora sdílíme v původním znění bez jakýchkoliv redakčních úprav.

PROSBA O TIPY NA HRDINY NOVÉHO POŘADU QUEER

Zaujal mě včerejší coming-out předsedy státu Zemana ve smyslu – kdybych byl mladší, uspořádám demonstraci heterosexuálů.

Je to přece jen hlava státu, jeho výroky se tedy dají svým způsobem brát jako oficiální narativ naší země a nedají se tedy brát na lehkou váhu. Už delší dobu se ostatně zdá, že z heterosexuálů se pomalu ale jistě stává diskriminovaná, utlačovaná a ponižovaná menšina, která musí skákat tak, jak duhová propaganda píská. A kdo mě zná, ví, že na utlačování a ponižování slabých a znevýhodněných jsem já pes.

Proto jsem se o útlaku heterosexuálů rozhodl natočit další pořad Queer. Sháním cis heterosexuály, kteří KVŮLI své heterosexuální orientaci, způsobu života, vzezření a chování na veřejnosti nebo cis genderové identitě zažili něco z následujícího seznamu (hlásit se samozřejmě mohou i ženy, ale budu používat generické maskulinum – jednak je to tradice, je to pohodlnější a pány tvorstva jsou stejně spíš muži):

- tají před svou rodinou, blízkými, přáteli, spolupracovníky svou skutečnou identitu ze strachu před jejich reakcí, případně už před nimi provedli svůj hetero/cis comingout a setkali se s odmítavými reakcemi (např. část z blízkých tím ztratili nebo se mezi nimi kvůli tomu výrazně zhoršily vztahy);

- byli nebo jsou dlouhodobě vysmíváni, parodováni, ponižováni, šikanováni, vylučováni z kolektivů, vydíráni, psychicky a/nebo fyzicky týráni;

- byli slovně nebo fyzicky napadeni neznámými útočníky na veřejnosti (například proto, že je na nich jejich heterosexualita příliš znát, mají příliš maskulinní chování, vzezření, oblékání, gesta, způsob projevu, nebo dali nějak najevo svou milostnou náklonnost k osobě opačného pohlaví), případně byli obětí jiného zločinu z nenávisti k heterosexuálům a cis lidem;

- bojí se na veřejnosti projevit milostnou náklonnost k osobě opačného pohlaví (tulení, polibky, držení za ruce, příliš těsný fyzický kontakt, flirtování) z obavy před pohrdáním a výsměchem okolí, ze slovního nebo fyzického útoku, případně už mají opakované špatné zkušenosti z reakcí neznámých lidí a z útoků;

- byli kvůli své cis heterosexualitě vyštváni nebo přímo vyloučeni ze zaměstnání, sportovního nebo zájmového oddílu, církve, církevního společenství, řeholního řádu, policie, armády, politické strany...;

- svou cis heterosexualitu tají a hrají navenek roli trans/homosexuála, aby neměli problémy v zaměstnání nebo jiné veřejné roli (především učitelé, kněží, sportovci, vedoucí dětských a mládežnických oddílů, policisté, vojáci, politici a jiné veřejně činné osoby);

- kvůli nenávisti, šikaně nebo týrání od homo/trans okolí se u nich rozvinuly úzkosti, neurózy, deprese, sociální fobie, závislost na alkoholu nebo psychotropních látkách;

- kvůli nepřijetí okolím, šikaně, náboženským konvencím atd přemýšleli opakovaně o sebevraždě, pokusili se o ni nebo ji úspěšně dokonali;

- absolvovali nějaký druh konverzní terapie, která měla změnit jejich orientaci v homosexuální, případně k takové změně byli svým zpovědníkem, terapeutem, psychiatrem, sexuologem nabádáni, nuceni nebo vedeni, počítá se i nucení k dobrovolné sexuální abstinenci;

- byli rodinou, blízkými, kněžími nebo úřady přemlouváni nebo nuceni k homosexuálním vztahům a svazkům, případně k tomu, aby na veřejnosti předstírali trans nebo homosexuální identitu;

- byli odmítnuti rodinou, vyhozeni z domova, případně donuceni k útěku, ocitli se na ulici nebo jinak v sociálním a ekonomickém vyloučení, byli např. nuceni k prostituci apod.;

- z důvodu obav o svou svobodu, zdraví, život (a svých blízkých) byli nuceni emigrovat ze země, ve které je cis identita a heterosexualita perzekuovaná nebo přímo trestná;

- byli kvůli své vydíratelnosti sexuálně ponižováni, zneužíváni nebo přímo znásilněni (např. v církvi, vězení, armádě, sportovním oddíle atd.);

- bylo jim státem znemožněno uzavřít plnohodnotné manželství, založit rodinu, adoptovat si dítě;

- byli státem nuceni k tomu, aby podstoupili kastraci výměnou za povolení, že mohou vypadat a žít podle své přirozenosti.

Proč má penis tvar houby? Vědci mají vysvětlení, které lidstvu zrovna nelichotí19. 5. 2022

Očekávám tzv HáeLPé, hluboké lidské příběhy – komplexní, pravdivé, ověřitelné, nezprostředkované a hlavně lokální. (Tedy nestačí "před pár lety prý jednoho chlápka v Texasu odmítli obsloužit v gay baru" nebo "v jedné IT firmě ve Švédsku dostal ze dvou stejně schopných zájemců o místo programátora přednost buzerant.")

Důležité je, aby se onen útisk děl přímo z důvodů cis/hetero orientace, nestačí souběh okolností (tedy "byl jsem šikanován a zároveň jsem hetero/cis"), pocit vyvozený ze společenských trendů ("nikdo si mě a mých problémů nevšímá, protože všichni řeší jen buzeranty") ani záměna heterosexuality s homo/trans fobií ("napsal jsem na facebooku své přesvědčení, že homoklády patří do plynu, a sesypali se na mě pravdoláskaři a nadávali mi za to" případně "řekl jsem v televizi, že jsou mi transsexuálové bytostně odporní a sesypala se na mě pražská progresivistická kavárna").

Abychom trochu rozšířili pole možností, mohou se hlásit i trans/homosexuálové, kteří byli nějak utiskováni, šikanováni nebo napadáni kvůli své DOMNĚLÉ heterosexualitě nebo cis orientaci (mají příliš blízké nebo intimní vztahy se ženami, mají příliš maskulinní vzhled, hlasový projev, vystupování, oblékání atd.)

Pokud někoho takového znáte nebo víte o někom, kdo by někoho takového znal, klidně mou výzvu přepošlete. Nesmí se bát kamery a všetečných otázek, ale v případě, že by z jakýchkoli důvodů potřebovali nebo museli znejasnit svou totožnost, můžeme je natočit anonymizovaně.

Díky, těším se tipy a příběhy, vzhledem k výše uvedenému varovnému společenskému trendu očekávám, že jich bude na výběr mnoho. Možná to bude i na seriál.

JQr

Zdroj: JQr, Jan Witek