Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul...