Putin vykazuje známky temné triády, domnívá se odborník. Jaké další kroky dle psychologa ruský vůdce zvolí?

Psychický stav – respektive duševní zdraví – prezidenta ruské velmoci Vladimira Putina je jedním z aktuálně hodně řešených témat. „Psychopat!“ zaznívá dokonce i od částí odborné veřejnosti. Na základě čeho se takové podezření zakládá?

Zprvu je nutno uvést, že se prezident Putin nepodrobil žádnému vyšetření. Na to je potřeba pro jistotu upozornit, přestože nejspíš nikoho nepřekvapí, že (by) ruský nejvyšší státník nejspíš nikdy nedorazil na sezení s americkým odborníkem přes duševní zdraví. Závěry, které jsou v článku uvedeny, provedl doktor Arthur Cassidy – psycholog a mezinárodní mediální komentátor – na základě vnějšího, vzdáleného pozorování. Došel k tomu, že ruský vůdce vykazuje známky takzvané temné triády.

„Obětí kyberútoku se dnes může stát kdokoliv,“ varuje Jakub Ptáčník, bezpečnostní expert banky MONETA. Nač si dát pozor?16. 11. 2022

Pro web News Letter Cassidy řekl: „Prezident Putin je jedincem manifestujícím to, co bychom mohli nazvat temnou triádou. […] Využili jsme diskurzivní analýzy jeho rozhovorů a rétoriky, kterou používá. […] Co představuje, je demonstrace vysoké míry kontroly, která je obecně nazývána sociopatií nebo psychopatií.“

A co vlastně tedy doktor Cassidy myslel, když vyřkl podezření, že Vladimir Putin vykazuje známky temné triády?

Temná triáda: 1. Psychopatické rysy

Pokud jste nyní ztraceni, pojďme si probrat podstatná hesla tohoto prohlášení poněkud více laicky. Psychopati a sociopati se obecně podle některých odborníků řadí mezi lidi s poruchou, která se nazývá antisocial personality disorder (tedy antisociální porucha osobnosti). Názory na to, jak moc si jsou psychopati a sociopati blízcí a jak je „škatulkovat“, se liší. Zjednodušeně se obecně dá říct, že sociopatie je poruchou, která se vyvíjí během života – výchovou, po traumatu a podobně. Psychopatie na druhou stranu je věcí vrozenou, takže hůře řešitelnou. V obou případech je něco „jinak“. Empatičtí lidé cítí ze sociopatů a psychopatů rozdílnou energii od ostatních lidí. Více o psychopatech a sociopatech si můžete přečíst v našem článku z ledna tohoto roku.

Podle Medical News Today se lidé s antisociální poruchou osobnosti obecně vyznačují tím, že nerespektují zákony, jsou lstiví, impulzivní a neschopní plánovat. Bývají podráždění a agresivní bez ohledu na bezpečnost a trvale nezodpovědní. Tento ne příliš lichotivý seznam navíc doplňuje nedostatek lítosti – tedy problém s empatií a svědomím: Možná proto, že psychopati mají často problém i s rozpoznáváním emocí ostatních a čtením výrazů jejich tváří. Převažuje u nich ješitnost a jednání zaměřené na cíl podpořené velkým charismatem.

Temná triáda: 2. Temný narcisismus

Pojem narcismus vychází z řecké mytologie, kde se chlapec jménem Narcissus tak dlouho díval na svůj odraz na vodní hladině, až do ní spadl a utopil se. Příliš obdivoval svou vlastní krásu, až na to doplatil.

Narcista vidí sám sebe jako nejmocnějšího jedince na Zemi. Je nadměrně sebevědomý, arogantní, sobecký, přecitlivělý, ale k okolí kritický. Pokud narcista nedostane, co chce, může se stát (nejen) emocionálním tyranem, jelikož pevně věří, že se mu nedostává takového jednání, jaké si zaslouží.

Temná triáda: 3. Machiavellismus

Že nevíte, co to znamená? Tento pojem zná své jméno díky Niccolovi Machiavellim. To byl italský politik a diplomat, který se v roce 1513 proslavil svou knihou The Prince, ve které popisuje temné umění lstivosti a podvodů v diplomacii.

Machiavelista je silně zaměřen na manipulaci s emocemi ostatních lidí, ochoten udělat cokoli – často bez ohledu na morálku –, aby dosáhl svého.

Vladimir Putin podle doktora Cassidyho

Ruský prezident dle psychologa vykazuje známky toho, že nemá svědomí. Nevidí rozdíly mezi dobrým a špatným. Vše je jen o moci a kontrole ve smyslu: „Co je mé, je mé. Co je tvé, je taky mé.“

Ti vůdci, kteří jsou schopni genocidy nebo nějaké jiné podobné zrůdnosti, mohou mít z utrpení druhých dokonce dobrý pocit a motivuje je to k dalším činům – posouvají hranice. Přestože psychopati nejsou z principu vrazi, často k ostatním přistupují s nadřazeným dojmem a chybí jim pojem o tom, že by mohla mezi nimi a lidmi kolem být jednoduše rovnost. Emoce a pocity druhých jdou úplně mimo něj.

Proč se psychopaté často dostávají do vedoucích pozic a do politiky? To pro jejich charisma, naprostou víru v sama sebe, vysoké ambice a nemilosrdnost. Současně touží po moci a kontrole. Jsou tedy perfektně vybaveni k tomu, aby lezli závratnou rychlostí po kariérním žebříčku i aby ovlivnili masy k volbě je následovat.

Cassidy doplňuje své odhady i o analýzu dětství a dospívání, které mají vliv na každého z nás. Putin by měl podle něj pocházet z rodiny, kde probíhaly nějaké kontroverze v ohledech pravého otcovství malého Vladimira. Rodina byla živena z velké části mužem zosobňujícím komunistické hodnoty – pracovníkem s kovy, který choval velký respekt k Sovětskému svazu.

BYDLENÍ SNŮ: Aktuální developerské projekty vhodné pro single gay muže i páry2. 10. 2022

Jako chlapec prý býval Putin šikanovaný a neměl vysoký status mezi vrstevníky, a to i přesto, že byl inteligentní dítě. Taková kombinace mohla prý jeho další fungování v dospělosti značně formovat. „Jako dítě byl osamělý. Léta trvající šikana ve vás vyvolá agresi a impulsivitu. Toužil po moci, a tak se se stal loajálním ke KGB – stal se jejím důstojníkem, aby prokázal své city k ruské komunistické idelologii,“ doplňuje Cassidy.

Vzhledem k tomu, že se Cassidy domnívá, že je Putin skutečně psychopatickou osobností, varuje, že možný mír může nastat jedině za ruských podmínek. Trest ve formě hlavně ekonomických sankcí, které se na Rusko nyní valí ze Západu, dle jeho soudu Vladimira Putina osobně totiž příliš nezasáhne. Na druhou stranu se nedomnívá, že by se Rusové nakonec opravdu uchýlili k použití nukleární zbraně. Ta by totiž kromě jiného absolutně zničila i politické rámování Ruska.

Zdroj: newsletter.co.uk, lui.cz, medicalnewstoday.com, mindtools.com, blogs.scientificamerican.com, psychologytoday.com, ckju.net, cnbc.com, YouTube kanál Eudaimonia